Uitslag riool enquête Vraag 2De werkgroep riool van Terbregge's belang heeft een enquête gehouden onder de bewoners van de Bergse Linker Rottekade nummer 1 t/m 300. Dit naar aanleiding van de plannen van de gemeente om het riool binnen enkele jaren te gaan verplaatsen naar de achtertuin. In totaal heeft 65% van de huishoudens gereageerd op de enquête.

Riool in sloot!

Het was bij Terbregge's belang al bekend dat er langs de Bergse Linker Rottekade veel huizen zijn die tot aan de sloot staan of waar in de achtertuin een schuur of garage staat. Dankzij de enquête heeft de werkgroep hier meer inzicht in. Bij 6% van de respondenten is er geen sprake van een achtertuin en bij 57% staat er een schuur, garage, bomen of iets anders dat niet zomaar te verplaatsen is ten gunste van een riool. Slecht bij één derde is er sprake van een tuin waar slechts een bloembak of een grasveld ligt. Het is dan ook niet vreemd dat 84% van de respondenten het riool in de sloot wil laten liggen!

Dat bij bewoners het verplaatsen van het riool gevoelig ligt, blijkt ook uit de antwoorden op de vraag "Wanneer het nieuwe riool niet in de sloot komt te liggen, naar welke plek gaat dan uw voorkeur uit?": 47% geeft aan het riool voor in de dijk te willen en 35% heeft de voorkeur achtertuin. Wat opmerkelijk is, is dat 18% geen van beide opties kiest en opmerkt dat zowel de voorzijde als de achtertuin géén opties zijn wat hen betreft!

Reactie gemeente

De uitslag van de enquête is duidelijk: houdt het riool in de sloot! Deze boodschap heeft de werkgroep al overgebracht aan de gemeente Rotterdam. De gemeente zal binnenkort schriftelijk de bewoners van de Bergse Linker Rottekade op de hoogte brengen van de stand van zaken binnen de gemeente. De gemeente wacht hierin nog op een formele bevestiging van het Hoogheemraadschap over de uitkomsten van het technisch onderzoek. Dit onderzoek, wat ook op de informatieavond ter sprake kwam, zal aangeven waar het riool wel en waar het riool niet mag komen te liggen. Dit rapport zal alleen rekening houden met eisen van het Hoogheemraadschap. De gemeente Rotterdam zal dan uit de locaties die wel geschikt geacht worden haar keuze maken.