Volgens schema wordt er een keer per kwartaal in Terbregge geschouwd. U wordt van harte uitgenodigd om een keer mee te lopen.

Schouwen wil hier zeggen dat aan een aantal plekken in de wijk punten toegekend worden door medewerkers van gemeentelijke diensten en een aantal burgers die zich hiervoor hebben aangemeld. Er worden een score van 1 tot 5 punten gegeven voor o.a. het wel of niet goed schoonhouden van de buitenruimte, beschadigingen aan het straatmeubilair(Lantarenpalen, banken etc.), aanwezigheid van graffiti, kwaliteit van bestrating.

Er zijn in totaal 21 plekken in de wijk waaruit door een computersysteem er telkens 7 worden gekozen om geschouwd te worden. Zo ontstaat op termijn een idee of er bijvoorbeeld goed genoeg onderhoud plaatsvindt.

De komende data voor 2016 zijn:

6 april
5 juli
4 oktober.

Het schouwen begint iedere keer om 10.00 uur.

Verzameladres is de verenigingsruimte van Terbregge's Belang aan de Bergse Linker Rottekade 316a. U kunt zich om 9:45 u aldaar melden. De koffie staat klaar!
De duur van de schouw is ongeveer 2 uur. Als vervoersmiddel gebruiken we de fiets.