Wij als bewonersorganisatie, vonden dat we met een positieve actie richting de Gebiedscommissie een bijdrage moesten leveren aan de herijking van het gebiedsplan 2016 – 2019

Wij hebben een goed overleg met de leden van de gebiedscommissie en ook met de voorzitter en de twee vicevoorzitters. De meesten kennen wij al jaren en hebben vaak met hun overlegd. Contacten zijn dus zo gelegd, er hoeft niet geïntroduceerd en afgetast te worden, dat maakt het werken wel heel wat makkelijker. We komen direct "to the point".

 

Medio januari werden wij bezocht door de voorzitter van de Gebiedscommissie de heer H.M Kamps, u kent hem misschien nog wel. Hij heeft op 4 mei een goede toespraak gehouden voorafgaand aan de dodenherdenking bij de Irenebrug.

De heer Kamps vroeg ons een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het gebiedsplan 2016-2019 dat aan herijking toe was. Om ons niet te belasten met teveel werk was het noemen van 5 speerpunten genoeg. Aan dit laatste begonnen wij natuurlijk enthousiast. We laten ons dat geen twee keer zeggen!! Als we op kunnen komen voor Terbregge doen we dat natuurlijk! Al snel bleek dat 5 speerpunten alleen niet voldoende zou zijn om recht te doen aan de situatie in Terbregge Er moest meer komen en het enthousiasme was geboren. Zo kwam vrij snel de notitie "Van Berenklauw tot Bloemenzee" tot stand. U heeft daar over kunnen lezen in het huis aan huis blad Hart van Holland.

Wij willen u deze notitie ook niet onthouden en hebben deze voor u op onze website gezet, hieronder treft u hem aan.

Wij hopen dat Terbregge nu tenminste terug gaat komen in het Gebiedsplan 2016 -2019. Dan hebben we het goed gedaan. Wij houden u op de hoogte.

Suggesties update gebiedsplan 2016 - 2019 Terbregge.pdf