Een (gratis) geweldig leuke middag.

Ook dit jaar organiseert de Historische Commissie van de Bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s Belang op zondagmiddag 7 maart weer haar jaarlijkse historische foto-expositie. De toegang is gratis en de sfeer is altijd erg goed. Bewoners vanuit Terbregge, maar ook van elders zijn van harte welkom!

Een Goede Gewoonte.

Het is inmiddels een goede gewoonte van de Historische Commissie om eens per jaar een historische foto-expositie in Terbregge te organiseren. Elk jaar selecteren de leden van de Historische Commissie vanuit het eigen archief of met behulp van andere bronnen zoveel mogelijk leuke foto’s rondom een thema dat - zoveel als mogelijk - betrekking heeft op Terbregge of de omgeving daarvan. De afgelopen jaren is gebleken dat de Historische Commissie zoveel mensen een plezier deed met het exposeren van de foto’s dat ook dit jaar met extra veel energie en enthousiasme is gewerkt aan deze expositie.

Thema Verkeer en Vervoer.

Dit jaar heeft de Historische Commissie gekozen voor het thema “Verkeer en Vervoer”, er zullen dus vele historische foto’s te zien zijn van werkelijk alles wat met dit thema te maken heeft of het nu over land of over water is Al vele maanden zijn de leden van de Historische Commissie bezig met het verzamelen van foto’s rond dit thema en het maken van beschrijvingen van de foto’s.

Ook andere organisaties.

Op de middag dat de foto-expositie plaatsvindt, is het Bus 46 Molenlaaninmiddels ook een goede gewoonte andere (vrijwilligers) organisaties uit te nodigen om met hun materiaal te exposeren. Naar verwachting zijn dit jaar ook de Vereniging Stedenbouwkundig Wijkbehoud en de Bewonersvereniging Heide - Bes aanwezig op die middag

Een hele middag plezier.

De Expositie vindt plaats van 14.00 uur tot 16.00 uur, zodat u bijna een hele zondagmiddag kunt doorbrengen op de Expositie. Meestal zijn die zondagmiddagen toch min of meer verloren middagen. Dus deze middag kunt u evengoed doorbrengen op de Expositie. Dan beleeft u nog eens iets leuks.

Plaats en tijd.

De expositie vindt zoals gezegd laats op zondagmiddag 7 maart 2010, van 14.00 uur tot 16.00 uur en wordt gehouden in de zaal van de buurt- en speeltuinvereniging Terbregge aan de landstraat 9 in Terbregge