megaproject in HIS
Toegegeven, op wereldschaal betekent het megaproject in Terbregge helemaal niets. Voor de bewoners van de Bergse Linker Rottekade kan het toch heel ingrijpend zijn. In het jaar 2018 gaat het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de complete sloot achter de woningen, gelegen aan de Bergse Linker Rottekade 0-300, volledig uitbaggeren. Het gaat om circa 3 km sloot, het vernieuwen van duikers en bruggen, het afvoeren of opslaan van het baggermateriaal en wat dies meer zij. Er zijn echter ook consequenties aan deze actie verbonden voor de bewoners. Zo moeten bruggen naar het gebied achter de woningen op een bepaalde hoogte liggen. Ook moeten verstopte en verzakte duikers worden gerepareerd en zal hier en daar de beschoeiing moeten worden hersteld, of zelfs geheel opnieuw worden aangebracht. 

 

Voorlichting en overleg informatieverstrekking volgt

Wij zijn -als bewonersorganisatie- benaderd door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard om u informatie te verstrekken over het baggeren van de sloot in het jaar 2018. Daar waar aan de orde zullen wij in de Buurtkrant en op de website berichten plaatsen over de voorgenomen activiteit. Wij werken hierbij nauw samen met het Hoogheemraadschap van Schieland. In tegenstelling tot het verleden verloopt de samenwerking op dit moment heel positief! Het Hoogheemraadschap verdient een compliment voor de wijze waarop zij dit willen aanpakken. Zij willen de bewoners informeren via één of meerdere informatieavonden. Wij hebben voorgesteld deze avond te houden in de zaal van de buurt en speeltuinvereniging Terbregge aan de Landstraat 9. Wij hebben reeds kort met enkele bewoners gesproken en hun de vraag voorgelegd welke consequenties men voorziet indien de sloot wordt uitgebaggerd. De vragen die wij hebben verzameld zijn doorgespeeld aan het Hoogheemraadschap, zodat zij hier alvast rekening mee kunnen houden.

Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid dat u uw vragen via deze website stelt aan het bestuur. Wij zullen de vragen verzamelen en voorleggen aan de medewerkers van het Hoogheemraadschap. Aan het einde van dit artikel treft u hiervoor een formulier aan.

Vergunning of niet?

Als u aan de Bergse Linker Rottekade woont en u huurt een stukje land achter de sloot en u heeft een brug naar dat stukje land, dan moet voor deze brug ooit een vergunning zijn aangevraagd. Bovendien moet de brug op een bepaalde hoogte boven het water liggen. Immers de mensen die de sloot willen uitbaggeren of uit plantenresten uit willen halen, moeten erbij kunnen.

Individuele benadering

Naar onze bescheiden mening stellen de meeste mensen het op prijs om individueel benaderd te worden. Ook deze vraag hebben wij voorgelegd aan het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Tenslotte

Een (misschien) persoonlijke noot van de secretaris is dat wij in het verleden slechte ervaringen hebben gehad met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Momenteel is er sprake van een ander bestuur. Er is wat ons betreft een volkomen 180° omwenteling te zien bij de huidige samenwerking. Momenteel kunnen wij niet anders zeggen dat deze uitstekend te noemen is. Mocht zich dit voortzetten gedurende het hele project, dan mogen bewoners en bewonersorganisatie dik tevreden zijn.

 

Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
*Vereiste informatie.
Naam *
Adres *
Postcode
E-mail adres *
Mijn gegevens mogen niet worden gedeeld
Uw vraag *

Door het invullen van dit formulier verleent u toestemming aan Terbregge's Belang om uw gegevens door te sturen aan het Hoogheemraadschap, tenzij anders aangegeven. Terbregge's Belang verzamelt de vragen en zal een selectie maken en doorsturen.