Op Woensdag 26 april 2017 is de heer J.M. Verhoeven aangaande verrast met een onderscheiding Lid in orde van Oranje Nassau, voor bewezen diensten gedurende 19 jaar bij de stichting Tot behoud van een mijnenveger de AMS ms Bernisse. *)
De Bernisse is vlak na de oorlog gebouwd in België en heette toen nog de M927-Spa. Als onderdeel van de Marshall hulp heeft het schip vele mijnen voor de kust opgeruimd na de tweede wereldoorlog. Diverse van deze mijnenvegers werden door de VS geleverd om de vele mijnen die nog in de Noordzee dreven snel op te kunnen ruimen.

Jan begon bij de voorloper van deze stichting namelijk stichting de Paradijsvogel, deze had als doel om de winst die ze maakte te besteden aan kansarme kinderen in voormalig Nederlands-Indië. Dit was een stichting opgericht door oude marine en koopvaardij mensen, vandaar dat deze stichting een oude houten mijnenveger uit België genaamd de Spa kocht, om daar hun doel mee te bereiken. Dit schip was een van velen die met behulp van de Marshallhulp gebouwd is. Ook Nederland heeft van deze schepen gehad maar waren in een te erbarmelijke staat om nog mee te varen, wat wel gezegd dient te worden, is dat de Spa in een iets minder erbarmelijke staat was. Na aankoop is dit schip omgedoopt in de Bernisse en werd met behulp van de vrijwilligers en bestuursleden het schip opgeknapt en onderhouden zodat er weer mee gevaren kon worden. 

Jan heeft als vrijwilliger gedurende deze 19 jaar, waarvan ook nog 4 jaar als bestuurslid, zich bezig gehouden met de motoren, om te zorgen dat deze altijd in een goede conditie zijn, ook was hij altijd in de stuurhut naast de roerganger bij het aan- en afmeren van het schip om de motoren de juiste snelheid te geven.

Door zijn gezondheid heeft hij enkele stappen terug moeten doen, hoezeer hem dat ook spijt. We mogen van geluk spreken dat wij zulke actieve vrijwilligers in onze buurt hebben wonen, terecht heeft hij een Koninklijke onderscheiding gekregen!

*) Sinds kort ligt dit mooie schip aan de Koningskade in Hellevoetsluis. De AMS ms Bernisse ligt naast twee andere historische schepen zoals Museumschip de Buffel en Lichtschip 12 de Noord Hinder en vlakbij tref je ook het Droogdok Jan Blanken. De Bernisse lijkt trots met de boeg hoog in de lucht vooraan te liggen. De voormalige oude Marinehaven heeft hiermee een historisch schip een mooie plaats aan de Koningskade gegeven in een prachtige omgeving.