Abraham van den Bos geboren 19 April 1918. In 1936 op de school met de bijbel gekomen als kwekeling (de tegenwoordige Heijbergschool) De leerkrachten met een vaste aanstelling moesten iets afstaan om de kwekeling te betalen. De verdienste van een kwekeling was ongeveer f 10,= per maand, ja U hebt het goed, Tien Gulden per maand.

Voor de oorlog was Abr. van den Bos al een felle anti NSBer  Zo kon het gebeuren dat bij een bijeenkomst in Lommerrijk Ds van Geelkerken en ir v.d.Waal in 1936 zouden spreken

Abr. had met zijn medewerkers er voor gezorgd, dat alle kaarten opgekocht waren en zo het het spreken van v.Geelkerken belet De woede van die sprekers was groot, dat ze door zo’n 18 jarige snotneus het spreken belet was.

In het begin van de oorlog is hij samen met Dick v.d.Kooij  in het verzet gegaan, Dick is echter in 1942 opgepakt , waarna Abraham het illegale werk van hem overnam.

Al snel werd ook hij door de Duitsers gezocht en zodoende stond er tijdens de lesuren een schooljongen op de uitkijk bij de voordeur, zodat hij, als er onraad dreigde snel door het magazijn naar buiten kon vluchten met een bootje, dat achter het magazijn in de Rotte achter de school klaar lag.

In 1943 werd het te gevaarlijk voor hem en is hij met ziekteverlof gegaan. Dit hield in dat hij nog meer voor het verzet ging werken.

Op 20 Juni 1944 sloeg het noodlot echter toe. Tijdens het drukken van illegale bladen bij drukkerij Wegeling (o.a. Trouw) , werd hij gearresteerd en weggevoerd naar het Mariënklooster in Vught. Na in het concentratiekamp zwaar verhoord te zijn en opgesloten in een isoleercel is hij op 11 Augustus 1944 gefusilleerd

De fam. V.d. Bos heeft na de oorlog een brief van Koningin Wilhelmina ontvangen, waarin zij haar dank uitsprak voor het werk gedaan in de oorlogsjaren

Ook is er posthuum een onderscheiding uitgereikt.

Op 6 November 1946 kreeg de fam v.d.Bos officieel bericht van het overlijden van hem.

Overgenomen uit het boekje 100 jaar Chr.Nat. Schoolonderwijs Hillegersberg/Terbregge Heijbergschool / Molenwiek.

Zie ook:

http://www.nmkampvught.nl/index.php?id=1023

http://www.heijbergschool.nl/informatie/4mei/monument.html