Terbregge(en sommige van haar inwoners) hebben in de 2e wereldoorlog een rol van betekenis gespeeld.

Het “kleine” Terbregge:

Hoe klein ook Terbregge heeft in de 2e Wereldoorlog - op haar eigen schaal – haar steentje bijgedragen. Het belangrijkst waren de verzetsstrijders in Terbregge en natuurlijk de voedseldroppings ) (bekend onder de naam Operatie Manna) op deze Website zult u een aantal aantekeningen en anekdotes aan kunnen treffen die hierop betrekking hebben.

Niet minder belangrijk zij echter de kleine initiatieven, zoals het opvangen van gevluchte mensen (voor de bombardementen en misschien ook wel onderduikers op de vlucht voor de Duitsers) Deze verhalen zijn echter niet gedocumenteerd, maar wellicht maken wij ze wel. U zult ze dan ook op deze Site aantreffen.

Namens het bestuur van de Historische Commissie,

Henk Dijkxhoorn en Bert Wagemans