Hieronder treft u een sterk verkorte toelichting aan op één va de belangrijkste gebeurtenissen in Terbregge. In heel de wereld is Terbregge hiermee "op de kaart" komen te staan. Veelal kent met Rotterdam niet, maar als je "Terbregge" zegt, wordt de naam wel herkent.
Lees mee en geniet van dit stukje.

Operatie Manna

Dit was de naam van de voedseldropping in april /mei 1945, aan het eind van de Hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Deze voedseldropping was noodzakelijk geworden, omdat er vele honderdduizenden Nederlanders in West-Nederland al maandenlang verstoken waren van alle soorten van voedsel, kleding en hulpgoederen.
Na maanden van overleg tussen de geallieerden en de Duitsers werd na de Hongerwinter op 29 april 1945 het Akkoord van Achterveld gesloten, waarmee de voedselhulp toegelaten werd door de Duitsers (Seyss-Inquart).
De eerste voedseldropping voor hongerend West-Nederland uitgevoerd, die 8 dagen duurde. Hiervoor werden onder andere het 625ste squadron in Scampton (Lincolnshire), het (Australische) 460ste, het 467ste, verder het 100e en het 101ste squadron van de RAF ingezet. Ook het 300e (Poolse) squadron was bij deze droppings aanwezig. In totaal waren er meer dan 30 Engelse squadrons en 11 Bomb Groups van de Amerikaanse luchtmacht bij deze droppings betrokken. Bij de eerste missie vlogen 242 zware bommenwerpers van het type Lancaster naar de Nederlandse kust via een afgesproken corridor. Op 29 april 1945 werd 535 ton aan voedsel door de RAF uitgegooid.
De Duitsers waren met de geallieerden overeengekomen, dat deze bommenwerpers het voedsel en de noodrantsoenen op geringe hoogte mochten afwerpen. Om er zeker van te zijn dat tijdens deze wapenstilstand uit deze vliegtuigen geen parachutisten werden afgeworpen, verordineerde het Duitse opperbevel in het geheim de samentrekking van FLAK-afweergeschut. Ook zou de Duitse Sicherheitsdienst steekproeven nemen om vast te stellen of deze afgeworpen zendingen inderdaad voedsel bevatten en geen illegale wapenzendingen.1

Eén van de voor Terbregge belangrijkste gebeurtenissen in de loop van haar geschiedenis, waren de Voedseldroppings boven Terbregge op 28 april 1945. In het gebied tussen het riviertje de Rotte en de spoorlijn Rotterdam Gouda lag een ideaal weilandgebied dat bovendien ook nog eens grensde aan een waterweg (de Rotte) richting het hart van de stad Rotterdam. Mooier kon bijna niet, want in Rotterdam stierven mensen letterlijk van de honger
Op 28 april 1945 was het dan zover nadat de bommenwerpers op de eerste dag op de verkeerde plek (Waalhaven) waren geweest verschenen vroeg in de morgen de zogenaamde pathfinders, vliegtuigen die lichtfakkels uitgooiden om de plaats te markeren waar het voedsel gedropt moest worden sommige fakkels kwamen verkeerd terecht en vielen dwars door het dak van sommige huizen, maar na enige tijd ging het goed, had men het veld goed in het zicht, en al snel regende het voedselpakketten. De dolblije bevolking haastte zich om zich over te pakketten te ontfermen, men man en macht (er waren ca. 4000 mensen nodig om alles te vervoeren) werden de pakketten naar de Bergse Linker Rottekade vervoerd om daar in tuindersschuiten te worden geladen en om zo richting het hart van de stad te worden vervoerd.
Bijzonder veel waardering werd echter door de bevolking van Rotterdam nooit openlijk geuit. Echter in het jaar 2005 en 2006 werd door Henk Dijkxhoorn en de Bewonersorganisatie vereniging Terbregge's Belang een initiatief ontwikkelt. Om openlijk dank ter betuigen aan een ieder die aan het einde van die vreselijke oorlogsjaren heeft meegewerkt om operatie Manna mogelijk te maken. Op de geluidswal (A20) in Terbregge werd een monument gerealiseerd.
Op 28 april 2007 precies 62 jaar na operatie Manna werd de Britse Air Commodore Andrew Geddes, die de voedseldroppings voorbereidde, de onderhandelingen voerde en de deelakkoorden ondertekende, geëerd met het vernoemen van een wandelweg bij het voormalige dorpje Terbregge als het Air Commodore Geddespad. Dit pad voert langs het Manna/Chowhound monument in de geluidswal van de noordelijke rondweg om Rotterdam. De onthulling van de naam werd verricht door Lieutenant-Commander Angus Geddes RN (zoon van de Air Commodore) uit Engeland en Warrant Officer David Chiverton uit Australië (kleinzoon). 1

1 Bron: wikipedia