120-2030_img

De brug is niet meer, het gezicht van Terbregge is verdwenen. Na 65 jaar trouwe dienst te hebben gedaan in Terbregge was de Irenebrug in 2004 echt aan vervanging toe. Op 4 oktober van dat jaar werd 'onze' brug officieel gesloten en werd gestart met de sloop. Zoveel verkeer als de brug in de loop der jaren te verwerken heeft gehad, zoveel fans had de brug toen haar einde naderde. Iedere dag waren er wel mensen met fotocamera’s aanwezig om de brug voor het nageslacht vast te leggen.

expo1

Over het algemeen wordt aangenomen dat Terbregge haar naam ontleent aan een brug over de rivier de Rotte. Al in 1282 komt de naam Terbrugge (bij de brug), later verbasterd tot Terbregge, voor in de geschiedenisboeken. Tot 1937 lag de voorganger van de Irenebrug naast het huidige restaurant de Prins van Terbregge. In dat jaar stortte deze brug in, kort nadat een bus van de Terbregse Omnibus Dienst (TOD) was gepasseerd. Een ketting brak en de brug stortte naar beneden en was niet meer te repareren. Een pikant detail hierbij is dat de brug instortte op het moment dat twee werkmannen, die bezig waren enige reparaties te verrichten na aanhoudend geklaag van Terbreggenaren over de slechte toestand van de brug, hun werkzaamheden hadden gestaakt voor het middageten. Gelukkig vonden er geen grote ongelukken plaats. Een nieuwe brug was niet zo snel geplaatst en om aan de verkeersstroom van die tijd tegemoet te komen, werd er tijdelijk een pont ingezet onder leiding van Kees Benee. Voor een paar cent werd voetganger, fietser, automobilist en paard en wagen de Rotte overgezet. Later werd er op de plaats van de huidige Irenebrug van oever tot oever een ponton gelegd om de Rotte te kunnen oversteken.

Pas op 5 augustus 1939, ruim twee jaar later, werd de nieuwe brug geopend. Met een groot feest, gehouden in de voormalige gymzaal die vroeger veelvuldig werd gebruikt voor feestelijke gebeurtenissen, werd de opening van de nieuwe brug gevierd. De brug kreeg de naam Irenebrug en werd genoemd naar het nieuwe prinsesje Irene dat op deze dag geboren werd.120-2007_img

Eigenlijk was de brug helemaal niet nieuw maar kreeg zij op haar plaats over de Rotte haar derde leven. Eerder had de brug, die voorheen Tivolibrug heette, dienst gedaan in Lommerijk en in de Dorpstraat. De Irenebrug kwam te liggen op een andere locatie dan de oude brug, namelijk in het verlengde van de Terbregseweg, en recht tegenover de smidse van hoefsmid Van Bossché. Het toenemende verkeer dat voorheen door het 'oude' Terbregge via de smalle brug naar de andere oever werd geleid, kon nu direct van de Terbregseweg over de Irenebrug de Bergse Rechter Rottekade indraaien. In de jaren zestig werd de Molenlaan verlegd om deze rechtstreeks te verbinden met de Terbregseweg. De voormalige Bergse Rechter Rottekade, die inmiddels Terbregse Rechter Rottekade was gaan heten, werd daarmee ontlast.

Wie langs de Rotte fietste of over de Terbregseweg reed kon de Irenebrug al van verre zien. Niet voor niets dankt Terbregge’s Belang haar logo aan de brug die zo karakteristiek is voor onze buurt. Met het verdwijnen van de oude brug, verdwijnt ook het gezicht van Terbregge. Uiteraard wordt de brug vervangen maar wel door een ander soort brug. Was de oude Irenebrug nog een zogenoemde ophaalbrug, de nieuwe brug werd een tafelbrug waarbij het gehele brugdek in horizontale stand omhoog wordt geheven. Veel “Terbruggenaren” zullen wat tijd nodig gehad hebben om aan het nieuwe beeld van de brug te wennen.250px-rotterdam_prinses_irenebrug