gifgrond

In de jaren ’40 en gedeeltelijk ’50. was de Ommoordseweg nog een landelijke weggetje voor paard en wagen, fietsers en wandelaars. De afbraak van dat idyllische weggetje is in de jaren ’50 begonnen. Een olieverwerkend bedrijf had destijds zoveel gif van afgewerkte produkten, dat daar een stortplaats voor gezocht moest worden. Een bedrijf uit Terbregge wist daar wel een oplossing voor. De stortplaats werd gevonden: de Veenput. 

In de oorlogsjaren zwommen kinderen uit ‘Terbregge ’s zomers  in het heerlijk idyllisch plasje aan de Ommoordseweg. Het plasje was ontstaan door het (ooit) uitgraven van veen ten behoeve van verwarming. Een bijkomend voordeel was, dat er ’s zomers geen heerlijker plek op de wereld bestond waar je gratis kon zwemmen, heerlijk diep en schoon water, zo was het  in de oorlogsjaren.

Over een oppervlakte van 6500 m2 werd in een paar weken tijd continue 17.000 m3 chemisch afval gestort. Het afval was zo giftig dat alles wat ermee in aanraking spontaan verbrandde; zodoenden kon men textiel na 1dag weggooien en handschoenen na enkele dagen. Geen enkele werknemer van toen is nog in leven.

Een tiental jaren geleden werd geconstateerd dat er in de wijk meer gevallen van kanker waren dan elders. Onderzoek (dr Boswinkel) kon geen verband leggen met de verontreiniging. Wel is constateren dat er 6500 m3 afval gestort is en dat er ongeveer 1 meter puin op gestort is. Maar omdat het vergif nooit hard wordt, komt het met warm weer naar boven en worden de mensen die daar moeten werken onwel.

In 1985 is er een rapport opgemaakt door DCMR en daarin werden diverse zaken (o.a. vervuiling van het grondwater, één meter per jaar) geconstateerd die aangepakt zouden moeten worden. In 2003 is er wederom een rapport opgemaakt waarin u kunt lezen dat de vrijkomende stoffen levensgevaarlijk zijn, maar ook dat het gif in een kleiput zou liggen waar het water niet doorheen kan dringen. Er zouden enkele miljoenen Euro's gereserveerd worden voor controle en nader onderzoek, maar tot op heden is er nog geen actie ondernomen. Bij navragen bij DCRM lijkt men niet eens te weten wat de locatie van de Veenput is...

Begin 2011 is er in de pers een artikel verschenen over een aantal sterk vervuilde locaties in Rotterdam, die met spoed opgeruimd moeten worden. Zie bijv de site van RTV Rijnmond en CitySite. De Veenput wordt hierin ook genoemd (Ommoordseweg 48).

In het overleg met de commissie Schiebroek - Terbregge van de deelgemeenteraad is de problematiek wederom op de kaart gezet. De leden van de commissie hebben toegezegd dat zij tijdens de eerstvolgende vergadering van de deelgemeenteraad dit punt op de agenda zullen plaatsen.

Wordt vervolgd...