FransMijn naam is Frans Schuit en ben sinds 1997 penningmeester van de bewonersorganisatie. Mijn taak in deze is het bijhouden van de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Hierover leg ik verantwoording af tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering die elk jaar in november gehouden wordt. Daarnaast zorg ik ook voor de jaarlijkse incasso van de contributie. De contributie vormt een belangrijk deel van de inkomsten.
Al snel na het aanvaarden van het penningmeesterschap is Terbregge's Belang overgegaan naar de automatische incasso van de contributie omdat dit veel handiger werkt dan het innen hiervan aan de deur.
Met medebestuursleden heb ik menig maal bezwaarschriften geschreven naar aanleiding van een door de (deel)gemeente of andere instantie genomen besluit en ben zo nodig gegaan naar de Rechtbank of Raad van State.
U ziet: een gevarieerde job binnen het bestuur van de vereniging. Je zal je niet snel hoeven te vervelen.
Het behartigen van de belangen van de bewoners van Terbregge staat hoog in het vaandel.

Ik woon met mijn vrouw sinds 1979 in Terbregge en ik kan zeggen dat ik daar geen spijt van heb. Het is mooi wonen aan de Rotte en de medebewoners zijn geweldig. Echt dorps!! Onze vier kinderen hebben het voorrecht gehad in een "dorp" op te kunnen groeien en hebben er een reuze tijd gehad.