Henk DijkxhoornHenk Dijkxhoorn was tot begin 2015 bestuurslid. Hieronder zijn verhaal toen hij nog in het bestuur zat:

Ik ben een van de oudste Bestuurleden van de Bewonersorganisatie en ik heb er als bestuurlid ook hoogste aantal jaren "opzitten". Ik woon ook al heel lang in Terbregge, ook al heb ik eerst aan de Hoofdweg gewoond. Vroeger had ik een tuinderij op de plek waar nu Nieuw Terbregge ligt.
Mijn beroep was dus tuinder en ik heb in de loop der jaren heel wat meegemaakt in dit gebied
Ik heb vele (soms compleet onzinnige) plannen met dit gebied voorbij zien komen. Het gebied Nieuw Terbregge waar ik mij tuinderij had en waar nu woningen staan heette vroeger het Stoopwegkwartier, genoemd naar een oude weg die parallel aan de A20 liep en waar resten nu nog van te zien zijn. De Stoopweg was (in zuidelijke richting) zo'n beetje de begrenzing van het gebied.

Zonder op te willen scheppen, kan ik met enige trots zeggen dat ik nu met al zo'n beetje 25 jaar, het langstzittende bestuurlid ben bij de Bewonersorganisatie. Verder ben ik 25 jaar bestuurslid (en de laatste 6 jaar daarvan voorzitter) van het bestuur van de Heijbergschool en heb ik gefunctioneerd als voorzitter ten behoeve van het 100 jarig bestaan van de Heijbergschool en ik heb 15 jaar in het bestuur gezeten van de voetbalvereniging Capelle.
Vanwege het vele vrijwilligerswerk dat ik heb gedaan heeft her bestuur van de Bewonersorganisatie besloten voor mij een Koninklijke onderscheiding aan te vragen, welke aan mij is toegekend en aan mij is overhandigd door Burgemeester Opstelten. Omdat ik, als een van de ouderen, de tweede wereldoorlog heb meegemaakt, span ik mij altijd bijzonder in om de herinnering aan de tweede wereldoorlog levend te houden. Zo iets ergs mag nooit meer gebeuren en we moeten de slachtoffers van die vreselijke tijd gedenken opdat het nooit weer gebeurt! Ik heb mij daarom bijzonder ingespannen om een oorlogs- en herdenkingsmonument te realiseren bij de Irenebrug. Jaarlijks komen daar dik 200 mensen om (op 4 mei) de dodenherdenking bij te wonen. Een gebeurtenis die ook grote indruk op mij heeft gemaakt is Operatie Manna. Op 28 april 1945 zijn door de Engelsen en Amerikanen duizenden voedselpakketten boven Terbregge uitgeworpen om de hongerende bevolking van Rotterdam van voedsel te voorzien. Ik heb dat meegemaakt en het heeft zo'n grote indruk op mij gemaakt dat ik mij ook heb ingespannen om ter nagedachtenis aan deze zeer bijzondere gebeurtenis ook een herdenkingsmonument op te richten. Dit monument is gerealiseerd op de geluidswal A 20 en in 2002 feestelijk onthuld in aanwezigheid van de (nog levende) bemanningsleden van de vliegtuigen. Jaarlijks wordt hier op 28april de vlag in top gehesen om een ieder die aan de operatie die duizenden mensenlens heeft gered. Te eren.
Ondanks mij leeftijd van 80 jaar hoop ik als vrijwilliger nog vele jaren een bijdrage te leveren aan de Bewonersorganisatie en dus aan de bewoners van Terbregge Hoe lang ik dit nog ka blijven doen weet ik zelf niet , de tijd zal het leren, maar zolang ik bezig, ben blijf ik jong! Dus ga ik nog maar door!

Henk Dijkshoorn

Zie ook: Legpenning voor Henk Dijkxhoorn