corrie

Mijn naam is Corrie Pieterson.
Bijna iedereen in het bestaande deel van Terbregge zal mij wel kennen. Ik ben al heel wat jaren vrijwilliger in Terbregge en ik doe dit "werk" met heel veel plezier.
Ik ben al weer zo'n 38 jaar bestuurslid van de Buurt- en Speeltuinvereniging Terbregge.
Ik werk mee aan het organiseren van koningsdag (Koninginnedag ) de Seniorendagen.
Ook ben ik al weer zo'n 19 jaar bestuurslid binnen de Bewonersorganisatie.

In 2011 ben ik koninklijk onderscheiden voor het vrijwilligerswerk. Het was niet echt nodig ik doe het vrijwilligerswerk ook voor mij plezier, maar toch vond ik het leuk om zo'n onderscheiding van Burgemeester Aboutaleb te krijgen en ik ben er best een beetje trots op.
Ik heb al lang de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar ik doe nog volop mee met alle vrijwilligersactiviteiten in en rond Terbregge. Ik hoop dat ook nog vele jaren te doen en ik zet mij dan ook volop in voor Terbregge. Kortom u zult mij in de toekomst - zeker in de speeltuin - nog wel eens tegenkomen.