Het is donderdagochtend. Het regent pijpenstelen. Met de auto breng ik de kinderen naar school. Met moeite draaien we de overvolle Molenlaan op. Eenmaal aangesloten in de file, duurt het een eeuwigheid voordat het licht op groen springt en we kunnen afslaan naar de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan. Ook daar is het langzaam rijden en stilstaan. Uiteindelijk rennen we om één minuut voor half negen de school binnen. We hebben het weer gered (en dan heb ik nog geluk dat ik niet meer in Den Haag werk!). Maar vanmiddag om drie uur begint het hele riedeltje weer van voren af aan. Een extra stukje snelweg zou deze files kunnen oplossen. Wie kan daar nou tegen zijn?

Het Lage Bergse Bos is een van de laatste echte natuurgebieden van de stad. Hier geniet ik dagelijks van een prachtig groen uitzicht, adem er frisse lucht in en spot er vossen, buizerds en ijsvogels. Hier sporten en ontspannen we en wanen we ons vlakbij de stad, toch helemaal buiten. En niet alleen ik, maar jaarlijks ook duizenden inwoners met mij. Dit stuk groen, dat een wereldstad als Rotterdam zo hard nodig heeft, moet gespaard blijven. Wie kan daar nou tegen zijn?

De A13/A16, je bent voor of tegen. Een middenweg is er niet. Er is dan ook geen onderwerp dat zoveel emoties oproept in de wijk als de aanleg van de A13/A16. Er is de afgelopen jaren ook al ontzettend veel over geschreven. Door Rijkswaterstaat, gemeenten, belangen- en bewonersverenigingen, journalisten en columnisten. En dan doe ik ook nog een duit in het zakje, en dat terwijl ik het spoor inmiddels wel bijster ben.

Want wat staat er nu eigenlijk in de Afsprakenkaart, het Ontwerp Tracébesluit (OTB), de voorstellen van de Gebiedstafels en de bewonersinitiatieven? Wat schrijven politici, gemeenteraadsleden en omwonenden in hun lobby's en petities? Wie betaalt nu eigenlijk wát en wanneer gaat de eerste boor de grond in? Hoe verwarrend het soms ook is, één ding weet ik zeker: ik ben tegen. En wel hierom:

Meer wegen zorgen voor meer verkeer. Het is 2015, files los je niet op met nog meer asfalt maar met alternatieven. Zoals brede invoering van Het Nieuwe Werken, beter openbaar vervoer en toegankelijkere kantoorwijken. En waarom niet eerst eens afwachten wat het resultaat zal zijn van de ingebruikname van de verlengde A4 bij Delft - waarvoor ook al kostbare natuur moest wijken - en dán pas verder gaan met de plannen rond de aanleg van de A13/A16? We zijn al veertig jaar bezig over een weg die er straks honderd jaar ligt. Daar kan heus nog wel een jaar of vijf bij. Wie kan daar nou tegen zijn?

Machteld Henzel – in 't Hout is zelfstandig tekstschrijver en woont met haar man en drie kinderen aan de Rottekade. In haar vrije tijd loopt zij graag hard en trekt zij er vaak met het gezin op uit in hun Volkswagen camperbusje uit 1973.