TW076
In het Vrije Volk van 30 november 1949 stond dit In memoriam over Peter Brox, vader en leider van de muzikale familie Brox die in dit pand aan de Terbregseweg nr. 76 woonde:

Geheel onverwacht is op 28 November alhier  overleden Peter Gustav Brox. De naam van Peter Brox zal bij duizenden Rotterdammers, die hem gekend hebben, levendige herinneringen oproepen. Hij was een algemeen bekende figuur in de wereld van het variété, dat hij diende met zijn talenten als accordeonist.

Hij was de man, die de chromatische harmonica populair wist te maken en duizenden heeft hij het accordeonspel geleerd.

Al ver voor de oorlog had hij op 't Achterklooster een opleidingsschool en de oude Rotterdammers zullen zich herinneren, hoe hij omstreeks een twintigtal jaren geleden met het beroemde „Crescendo"-accordeonorkest door de straten van Rotterdam trok, waarbij tienduizenden dikwijls langs de wegen stonden te kijken en te luisteren.

Met zijn orkest, dat hij met een vurig enthousiasme dirigeerde, gaf hij voorstellingen overal, in het Kurhaus en elders. Hij had „Crescendo" van een vereniging van tien tot 125 beoefenaren opgevoerd.

Zijn gehele gezin — Peter Brox had vier zoons en drie dochters — was in de wereld van de kleinkunst opgenomen. De familie Brox gaf in ons land en in het buitenland, in welhaast alle hoofdsteden van de landen in Europa, voorstellingen met een door Peter Brox samengesteld nummer, dat vijftien minuten duurde en in de variété-programma's overtuigende successen werden. De laatste jaren van Peter Brox zijn niet de gemakkelijkste voor hem geweest. In de bezettingstijd nam hij duidelijk afstand tot de overweldigers en zijn kleine, bijeengegaarde kapitaaltje ging op. Het vijfde oorlogsjaar werd voor hem en de zijnen een hongerjaar. Daarvan heeft Peter Brox zich eigenlijk nooit meer kunnen herstellen. Het ondermijnde zijn lichaam en zo is, Maandag, onverwacht het einde gekomen.

Men zal „de koning in Accordeonland", zoals Peter Brox wel werd genoemd, niet meer horen, maar zijn kinderen zetten de traditie voort.

Tot zover het artikel uit het Vrije Volk.

Een zoon, Peter Brox was getrouwd met Cornelia Wilhelmina Kool, dochter van Kool van de facturenwinkel aan de Bergse Linker Rottekade. Dit echtpaar heeft ook gewoond aan de Terbregseweg, op nr. 4 in het pand waar nu het tandheelkundig centrum is gehuisvest.