TW002a
Het Jacobs Hofje, een verzameling eenvoudige huisjes, gebouwd in het begin van de 20e eeuw en in gebruik tot begin jaren zestig van de vorige eeuw. Hier stond naar verluid de boerderij van Jacob Machielen die vanwege ruimtegebrek verhuisde naar de Rechter Rottekade (nu Terbregse Rechter Rottekade 240). Op de fundering van de stallen zijn de huisjes gebouwd en de daartegenover geplaatste schuren met daarin de privaten (WC’s).

Het ging om 5 woningen, waarin nu nog bekende Terbregse families hebben gewoond, zoals van Zweden, Tilburg, van Dongen, Waasdorp, Veen en Pieterson. De huur bedroeg in de jaren vijftig ƒ 4,00 per week.