TRR125
Hoewel de schoolvereniging al in 1886 werd opgericht, werd het eerste onderwijs aan deze school pas in 1898 gegeven. In dat jaar werd namelijk het eerste lokaal gebouwd met woonhuis voor de bovenmeester, de heer Zimmerman. In 1901, 1906 en 1915 zijn er lokalen bijgebouwd. Toch bleek ook dit aantal lokalen te klein om het steeds groeiend aantal leerlingen te huisvesten en in 1921 werd het huis van de bovenmeester afgebroken om plaats te maken voor de definitieve voorgevel van de school met daarin nog eens drie extra lokalen. Dit heeft het aangezicht van de school bepaald tot 1961 toen de lagere school verhuisde naar de houten noodschool aan de Heijbergstraat. In dat gebouw is nu nog steeds de basisschool Heijbergschool/de Molenwiek gevestigd.

Het oude schoolgebouw werd eerst gebruikt als magazijn/ werkplaats van de firma Bossche en begin jaren zeventig zijn de vier naar de Rotte gebouwde lokalen afgebroken en de voorste lokalen zijn verbouwd tot het huis, zoals het er nu bij staat. Momenteel worden er van binnen weer verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd.