TRR103
Hierin was tot begin zeventiger jaren de brandspuit van Terbregge geplaatst. Op een leitje aan de voorzijde van dit pand werd geschreven waar de brand was, zodat vrijwilligers die kwamen, als de brandweerwagen al naar de plek des onheils was, zich ook naar de brand konden spoeden.
Hillegersberg had rond de tweede wereldoorlog zes brandspuithuisjes. Behalve dit was er ook één aan de Hoofdweg en aan de Ommoordseweg. Vaak rukte de brandweerauto uit voor bermbranden aan de spoordijk, een enkele keer bij een brand bij smederij en autosloperij Bossché op de hoek van Terbregseweg en Rechter Rottekade. (De Terbregseweg werd pas in het begin van de jaren zestig verlengd in de richting van de Molenlaan en zo werd het stuk afgesloten voor doorgaand verkeer langs de molen). Bij branden bij Bossché werd ook de Ahrens Fox vaak ingezet. Het was een spektakel als deze vanuit Kralingen aan kwam rijden.