In het jaar 2000 realiseerde de Bewonersorganisatievereniging Terbregge’s Belang een oorogs - en herdenkingsmonument in Terbregge bij de Irenebrug. In Terbregge worden hiermee de drie verzetsstrijders (WOII) uit Terbregge geëerd. Verder heeft het monument en algemene functie en wordt met het monument aandacht besteed aan allen die in dienst van het Nederland zijn gevallen. Elk jaar wordt op 4mei hier de landelijke dodenherdenking gehouden. Deze wordt dan ook druk bezocht!

Het realiseren van een zo’n groots monument was voor de Bewonersorganisatie (vrijwilligers) een forse opgave. Het monument werd gerealiseerd en de initiatiefnemers hadden er geen erg in, dat bij het monument eigenlijk ook een verklaring / verduidelijking van het monument noodzakelijk was. De initiatiefnemers kwamen daarachter toen ze steeds maar mensen zoekend rond het monument zagen lopen. Besloten werd deze “fout” snel goed te maken, door bij het monument een heuse informatie/ vitrinekast te plaatsen. Deze kast zal feestelijk worden onthuld op 11 november 2011 om 15.00 uur 

De initiatiefnemers (Henk Dijkshoorn en Bert Wagemans) vanuit Terbregge;’s Belang (noem het onervarenheid) waren destijds zo druk in de weer met het fysieke monument zelf, dat ze compleet over het hoofd zagen dat er bij het monument ook nog een verklarend informatiebord zou moeten staan. Een groot gedeelte van de tijdsbesteding van deze vrijwillige bestuursleden in 2011, is opgegaan aan het goedmaken van deze “fout”

Er werd besloten een professionele informatie/ vitrinekast bij het monument te plaatsen. Voor vrijwilligers toch ook weer een hele opgave, immers de vrijwilligers doen dit in hun vrije tijd en meestal naast hun reguliere baan. Er moesten sponsors worden gezocht, er moest een vergunning worden aangevraagd en er moest een ontwerp worden gemaakt tenslotte moest ook toestemming vanuit de Gemeente Rotterdam worden verkregen om de kast te mogen plaatsen. Gelukkig kwam dit allemaal voor elkaar. De firma JOULZ was bereid om als hoofd- sponsor op te treden en de Deelgemeente Hillegersberg- Schiebroek heeft ook een substantiële bijdrage geleverd.

Uiteindelijk is dit allemaal gelukt en de informatie / vitrinekast zal feestelijk worden onthuld op 11 november 2011 om 15.00 uur, uiteraard bij het monument, dat staat bij de Irenebrug. De informatie /vitrinekast zal worden onthuld door de Voorzitter van de Deelgemeente Hillegersberg- Schiebroek, de heer Jan Cees van Duin gezamenlijk met een aantal kinderen van de Hejibergschool. Uiteraard zijn voor deze onthulling alle bewoners van de Deelgemeente en zeker de Bewoners van Terbregge uitgenodigd

Met de kast wordt aandacht besteed aan de belangrijke plaats- en functie van het monument, evenals aan Operatie Manna die op 28 april 1945 in Terbregge plaatsvond.

Het bestuur van de Bewoners organisatie nodigt bewoners van harte uit om deze onthulling bij te wonen.

Op11 november 2011 is om 15.00 uur iedereen van harte welkom bij het oorlogs- en herdenkingmonument nabij de Irenebrug aan de Terbregseweg om de feestelijke onthulling mee te maken.

Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie vereniging Terbregge’s Belang

Drs. A. (Bert) Wagemans

Secretaris


Update: op zaterdag 5 nov. is de vitrinekast op zijn definitieve plek gezet. Zie een fotoreportage op het Facebook account.