Terbregge - dat heeft u wellicht niet in de gaten gehad- is deze maand door het oog van de naald gekropen!

Al heel lang staat het pand Terbregseweg 120 leeg. Het bestuur van de Bewonersorganisatie was al minstens even zo lang bang voor onheil uit die hoek. Wat zou er komen?

Het pand leent zich uitstekend voor "een opvang". Het bestuur heeft de bizarre situatie meegemaakt met de komst van een opvang/ kliniek in de boerderij aan de Terbregseweg1. Zowel het bestuur van de Bewonersorganisatie, als (gelukkig) de Deelgemeente Hillegersberg- Schiebroek zagen een 2e opvang/ kliniek voor verslaafden aan de Terbregseweg 120 niet zitten. Aan het bestuur op de Coolsingel werd door de Deelgemeente Hillegersberg- Schiebroek schriftelijk medegedeeld dat een opvang zoals er al was (een opvang voor ongehuwde moeders) feitelijk als enige mogelijkheid werd gezien voor deze locatie. Gelukkig gaat het Leger des Heils het pand huren, om er vervolgens een opvang voor 10 a 15 vrouwen te realiseren. Wij verwachten met een dergelijke opvang geen problemen in Terbregge. Het had veel erger kunnen zijn. Gelukkig is het – naar het zich nu laat aanzien - geen opvang voor drugsverslaafden geworden!

 

Drugsverslaafden ook helpen
Drugsverslaafden moeten - vinden wij - ook geholpen worden om van hun verslaving af te komen, het zijn geen paria, maar mensen die uit humane overwegingen recht hebben op hulp. Wij zijn dus niet tegen het verlenen van hulp aan deze groep mensen! (Wie kan dat - in essentie – wel zijn? Waar wij echter wel bang voor zijn is een mogelijk aanzuigende werking op allerlei ongewenst volk zoals drugsrunners, drugstoeristen en wat dies meer zij

Meer klinieken en opvangcentraverslaafden in onze omgeving
In onze omgeving kennen we al een kliniek in de oude boerderij aan de Terbregseweg 1. We werden hier volkomen door verrast. Recent is ook bekend geworden dat de monumentale boerderij aan de Bosdreef door de Gemeente Rotterdam wordt verbouwd tot een activiteitencentrum voor verslaafden. Met een derde opvang aan de Terbregseweg 120 zou het allemaal een beetje te gek worden en zou de maat werkelijk vol zijn. Genoeg is genoeg. Hoeveel kan een buurt hebben? Gelukkig is het – ook dankzij de inzet van de Deelgemeente - allemaal meegevallen.

Terbregge is dus letterlijk door het oog van de naald gekropen!

Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie vereniging Terbreggge's Belang
Bert Wagemans
Secretaris