P0

De Historische Commissie binnen de Bewonersorganisatie vereniging Terbregge's belang heeft van een oud- bewoonster van Terbregge een uniek historisch document ter beschikking gekregen. Het gaat om een {flashmagazine id=5 link=Gemeentegids uit het jaar 1937} een gids die nieuwe bewoners wegwijs moet maken in de - toen nog zelfstandige - Gemeente Hillegersberg.

De Gemeentegids is in opdracht van de Historische Commissie inmiddels gerestaureerd door een professionele restaurateur. De Gemeentegids (bestaand uit 144 pagina's) is - blad voor blad- gescand door vrijwilligers van de Historische Commissie. De Historische Commissie denkt dat het voor veel bewoners van Hillegersberg uitermate interessant is om eens door deze gids te bladeren. De Historische Commissie heeft het uiteindelijke voornemen om de Gemeentegids aan de Gemeentelijke Archiefdienst van Rotterdam ter beschikking te stellen. Een waardevol document als dit moet voor het nageslacht bewaard blijven, een taak bij uitstek voor de Gemeentelijke Archiefdienst van Rotterdam.

Opvallend leuke zaken uit de Gemeentegids

In de Gemeentegids komt u heel leuke en interessante zaken tegen, die u zich heden ten dag niet mee kunt voorstellen. Ook staan er heel leuke foto's uit "de oude doos" in de Gemeentegids die heel leuke herinneringen kan opleveren. Wij hebben een paar pagina's waar we uw aandacht op willen vestigen:

Als het moet bel ik gewoon de Burgemeester even thuis, of ik ga bij hem langs!

In de Gemeentegids (pagina 15) staat (doodgewoon) het priv├ę-telefoonnummer van de toenmalige Burgemeester vermeld en ook waar hij woonde aan de Straatweg. Het zal waarschijnlijk niet veel zijn voorgekomen, maar als het nodig was, kon je de Burgemeester even bellen of bij hem langs gaan!

Een etalage die (eigenlijk) een waar kunstwerk is

"Een etalage (pagina 45) is het visitekaartje van je bedrijf"; de maatschappij/ ondernemer Aurore's (Zuivelproducten?) heeft dit goed begrepen en heeft een unieke etalage aan zijn winkel laten maken. Let eens op het bovenste (glazen) deel van de etalage en hoe dit aan de gevel is vastgemaakt. Het geheel is geïnspireerd door de Art Deco beweging zo lijkt het. Zouden alle panden va

n Aurore's in deze unieke Art- Deco stijl zijn uitgevoerd? En was Aurore's net zoiets als de RMI? En was Aurore's net zo'n begrip als de RMI en van de Meer & Schoep? Weet u het antwoord laat het ons weten.

Voor de liefhebbers van Openbaar vervoer; de TOD!

In Hillegersberg moet de TOD (pagina 127) bekend klinken. De TOD staat voor Terbregge Omnibus Dienst. In Terbregge -weten wij uit overlevering- werd de TOD Tot Onze Droefenis genoemd! Waarschijnlijk was dit te wijten aan het feit dat de bus regelmatig te laat was? Nou ja eigenlijk had je niet te klagen. Je zat toen nog echt "voor een dubbeltje op de eerste rang"! Ben

t u wel eens meegereden met de TOD? En was hij op tijd?

Tenslotte

Tenslotte hopen wij dat u veel plezier heeft bij het bladeren door dit unieke document. Wij hebben er veel tijd in gestoken om document dit - blad voor blad- te scannen. Helaas zit er zo nu en dan een pagina een beetje scheef, maart dat is onvermijdelijk met handwerk.

Namens het bestuur van de historische Commissie,met vriendelijke groet,
Drs A. (Bert) Wagemans
Bestuurslid