Sinds de realisatie van de VINEX -locatie Nieuw- Terbregge (900 woningen) in het jaar 2000, ligt er een forse strook grond ongebruikt in de wijk.

In het jaar 2000 lag het in de bedoeling om op deze strook grond een drugskliniek voor bejaarde verslaafden te realiseren. De Bestemming van de strook grond (ongeveer 3000 M2) is Maatschappelijke Voorzieningen. Er is daar om allerlei redenen echter nooit iets gebouwd, zodat de wijk nu opgescheept zit met een foei-lelijk stuk grond waar het onkruid welig tiert. De bestemming van het stuk grond is ook in het Bestemmingsplan (2011) Nieuw Terbregge wederom (dus weer voor 10 jaar) Maatschappelijke Voorzieningen.

Het is zeker niet gezegd dat op er deze plek ooit een drugskliniek zal komen, maar de kans blijft altijd echter wel bestaan.
NB de plek ligt ten westen van de voetbalvelden van SPARTA aan de Marie Overeinderweg (net in de bocht).

Bewoners en Bewonersorganisatie zien met lede ogen een prachtige strook ongebruikte grond liggen! En dat terwijl de bewoners gezamenlijk best wel goede idee├źn hebben om de strook grond nuttig, ten behoeve van iedereen te gebruiken. De plannen zijn er gemaakt door de bewoners zelf; klik hier voor de plannen.

Het is nu nog een kwestie van medewerking van het bestuur om de plannen van bewoners te realiseren. Het bestuur is (nog) niet overtuigd van de bewonersplannen, omdat:

  • Er geen/(onvoldoende) draagvlak bij bewoners zou zijn;
  • Als er een gezamenlijke openbare voorziening zou komen, deze toch niet zou worden gebruikt;
  • De strook grond niet centraal in de wijk ligt en daardoor niet wordt gebruikt.

Kortom, men wenst eigenlijk geen medewerking aan de plannen te verlenen. De Bewonersorganisatie denkt daar anders over en wil samen (in overleg dus) met bewoners de pannen gestalte gaan geven. De Bewonersorganisatie wil deze handschoen oppakken, dit organiseren en uitvoeren alsmede bekijken of er fondsen bereid zijn bewoners te helpen.

Woont u in Nieuw Terbregge Breng uw stem uit!!

Politiek en bestuur moeten worden overtuigd van het draagvlak onder bewoners zodat volgende stappen genomen kunnen worden. De Bewonersorganisatie verzoekt u hier uw stem uit te brengen:

Na deze stemming zal de Bewonersorganisatie op de Website en via de Verenigingen van Eigenaren actie ondernemen in de vorm va het bijeenroepen van bewoners om de stand van zaken door te nemen en zo mogelijk gezamenlijk een keuze te maken uit de opties/ mogelijkheden.

Mocht alles lukken, dan hebben bewoners en bewonersorganisatie een perfecte en unieke prestatie geleverd.

Breng uw stem uit en laat os weten wat u er van vindt!

Namens het bestuur van de bewonersorganisatie Vereniging Tebregge's Belang

Bert Wagemans
Secretaris