Sinds de realisatie van de VINEX- locatie Nieuw-Terbregge in 2000 ligt er een forse strook grond ongebruikt in de wijk. Het lag destijds in de bedoeling om op deze strook grond, direct (westelijk) tegen de Sparta-velden, een drugskliniek voor bejaarde verslaafden te realiseren.Ravottuh-huis

De strook grond, ca. 3000 m2, heeft dan ook als bestemming "maatschappelijke voorzieningen" van de Gemeente gekregen. Er is daar nooit iets gebouwd. Het is nu een onverzorgd stuk grond dat niet bij de uitstraling van de rest van de wijk past en zoveel functioneler ingevuld kan worden. Ook in het bestemmingsplan van 2011 heeft dit stuk grond de bestemming "maatschappelijke voorzieningen II" gekregen, er blijft dus een kans bestaan dat toch die drugskliniek er ooit komt. Maar zekerheid daarover hebben we niet. Bewoners en wij als Bewoners Organisatie hebben tal van goede ideeën voor de invulling van deze strook die vele malen beter past bij Nieuw-Terbregge dan de vestiging van een drugskliniek.

Een mogelijkheid is om deze strook - in samenspraak en met medewerking van de bewoners - in te laten richten door het team van Ravottuh. Dit stadsinitiatief, dat het tot de finale haalde, staat voor een buitenruimte die door en voor kinderen, maar ook hun ouders en andere volwassene buurtbewoners wordt ingevuld. Een groene, natuurlijke ruimte waar kinderen kunnen klimmen, klauteren, rollen, springen, vies worden, wroeten en zo aan zelfvertrouwen winnen en spelenderwijs leren over de natuur. Het team van Ravottuh bestaat uit ontwerpers, groen- docenten, stadspedagogen en jeugdwerkers die samen met de uiteindelijke gebruikers van de ruimte gaan kijken wat de wensen en mogelijkheden zijn en met z'n allen het plan opstellen en uitvoeren. Aan de Donkersingel in Schiebroek is zo'n Ravottuh-project in uitvoering. Samen met bewoners is daar een unieke, natuurlijke speel- en ontdekplek tot stand gekomen waar heel de buurt gebruik van kan maken. Jong en oud.

Het bestuur van de bewoners organisatie denkt dat een dergelijke invulling van de groenstrook waarde toevoegt aan de wijk en kinderen uit heel Nieuw-Terbregge zal voorzien in hun behoefte om gewoon lekker buiten te spelen - te ravotten. Daarnaast zal het de entree van de wijk een passendere uitstraling geven dan die van meters hoog onkruid en wie weet ... wordt de bestemming van deze strook door de functionele invulling, het veelvuldig gebruik en het maatschappelijk belang voor de wijk uiteindelijk gewijzigd en komt die kliniek er zeker weten niet!

Over deze mogelijkheid en invulling wil het bestuur van de bewonersorganisatie binnenkort een bespreking met bewoners en kinderen organiseren om zo gezamenlijk tot een keuze te komen. De Deelgemeente Hillegersberg –Schiebroek heeft van harte medewerking aan dit initiatief toegezegd. Het zal even duren maar over een poosje hopen we daar een plek te hebben waar ouders en kinderen naar hartenlust kunnen ravotten en het is nog super leerzaam ook! Wat willen we nog meer?

Wilt u al vast een voorproefje van een werkelijk fantastisch initiatief dat toch zomaar in onze wijk kan komen! Kijk dan op http://www.ravottuh.org/het-plan/de-kracht-van-ravottuh/.

Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge's Belang

Gaby Eenschoten