Herdenking Manna 82 resize
Op 2 mei werd een herdenking gehouden ter herinnering aan de voedseldroppings die plaatsvonden in april/mei 1945. De herdenking was ook om de dappere bemanningsleden van de Lancasters en B17 bommenwerpers, die nu eens geen bommen afwierpen maar pakketten met voedsel voor de hongerlijdende bevolking van de randstad, te eren.

De situatie was tijdens de winter van 1944/1945 zo slecht geworden dat we spreken over de hongerwinter. Door de Duitse bezetting kon er geen voldoende voedsel meer naar de steden in het westen getransporteerd worden. Hierdoor stierven duizenden mensen van de honger en ellende. De ouderen onder ons kunnen zich dat nog wel herinneren.

Van die bemanningsleden waren er ongeveer 10 als eregast aanwezig. Verder waren o.a. onze burgemeester Ahmed Aboutaleb en de commissaris van de Koning, de heer J.Smit, aanwezig. Vanuit Engeland waren o.a. de commissaris van de Koningin, 35 bewoners van Kirmington en gasten uit Lincolshire aanwezig. Kirminton is de plaats waar vanuit de Lancasters in oorlogstijd opstegen. Muzikale opluistering werd verzorgd door de Marinierskapel en de 48th Highlanders of Holland Pipes & Drums. De herdenking vond plaats bij het Mannamonument op de geluidswal langs de A20. Daar werden enkele korte en zeer goed toespraken gehouden.

Indrukwekkend was ook de kranslegging door de Burgemeester, de commissaris van de Koning en diverse vertegenwoordigers van de landen die meegewerkt hebben aan de voedseldroppings. Om precies 14.10, zoals gepland, was het begin van de fly past door de laatste nog vliegende Lancaster in Europa en een Spitfire. Het was een prachtig en emotioneel gezicht. Het geluid dat de vliegtuigen maakten deed menigeen niet onberoerd.

Terbregge’s Belang dankt iedereen die meegewerkt heeft op de voorgrond en niet te vergeten de achtergrond. Door alle hulp en inzet is het een prachtige dag geworden. En laten we ook onze dank zeggen voor alle instanties en fondsen die hun financiële steun verleend hebben.Herdenking Manna 86 resize