DSC 6963Het komt maar zelden voor dat wij als bestuur van de Bewonersorganisatie zo onmiddellijk en unaniem ervoor hebben gekozen een buurtbewoonster voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding. In dit geval hoefde niemand er lang over na te denken en was het besluit vrijwel onmiddellijk genomen. Dit moest dit jaar gebeuren en wel zo snel mogelijk. Deze buurtbewoonster is bij elkaar al 135 jaar vrijwilligster en wat voor een! Altijd op de achtergrond stilletjes doorwerkend en heel heel bescheiden. Een vrouw bij wie menige huisvrouw al wel een keertje "op les" is geweest. Volgens ons moet het aantal vrouwen dat "op les" is geweest nu al wel in de honderden lopen. Begint het al een beetje te dagen?

 

Gelukkig maar want wij hebben het over Mevrouw (Janny) Dijkshoorn! Niet alleen geeft zij al sinds (60) jaar naailes in de Modevakschool accuratesse. Ook geeft zij al zo'n 40 jaar gymnastiekles aan de jeugd van 8 tot 16 jaar. En of dat nog niet genoeg is. Zij is ook al zo'n 35 jaar - op landelijk niveau- vrijwillig jurylid bij de KNCGV. Voor wie even heeft meegeteld het klopt als een bus bij elkaar dus 135 jaar en nog steeds gaat mevrouw Dijkshoorn door alsof er niets aan de hand is. Ingewijden weten hoe bijzonder dat is want mevrouw Dijkshoorn is inmiddels ook 80 jaar en is nog lang niet van plan om te stoppen

60 jarig of 70 jarig bestaan?

De Modevakschool Accuratesse waar inmiddels (het moeten er honderden zijn geweest) vrouwen naailessen hebben gevolgd. Er bestaat enige discussie of er nu sprake is van 60 of (in de buurt van) 70 jaar? De Modevakschool Accuratesse is opgericht tijdens de 2e wereldoorlog. Maar ja, 60 of 70 jaar? Een kniesoor die daar op let. Van werkelijk belang is het niet. Waar het wel om gaat, is dat al die honderden vrouwen een bezigheid hebben gehad, (soms) uit een sociaal isolement zijn gehaald en contacten hebben weten op te bouwen. Structuur en regelmaat in het dagelijkse leven hebben gekregen en als bijkomend voordeel zijn de vrouwen in staat geweest om op het huishoudbudget te besparen door een deel van het gezin in zelfgemaakte kleding te steken. Niets dan voordelen dus! Gezellig, sociaal en nuttig. Het lijkt te mooi om waar te zijn,maar dat is het niet. Het bestaat nu al zo'n 60 (of 70??) jaar en gaat gewoon nog wekelijks door en voor zover wij Mevrouw Dijkshoorn kennen zal het ook nog wel jaren zo doorgaan.

Fantastische modeshow plus uitreiking

Op 23 november 2013 bestond de modevakschool dus 60 à70 jaar! Dat was dus een feestje waard Er werd op die avond van zaterdag 23 november 2013 door Mevrouw Dijkshoorn een heuse modeshow georganiseerd in Lommerrijk. De complete bovenverdieping van Lommerrijk moest worde afgehuurd anders paste het er niet in! Dat de complete bovenverdieping was afgehuurd was maar goed ook, want er kwamen dik 200 bezoekers! Qua functie en "taak" lag het zwaartepunt bij de Voorzitter van de Deelgemeente Hillegersberg- Schiebroek de heer J.C van Duin! Immers het was die avond de taak van de heer Van Duin om aan mevrouw Dijkshoorn de Koninklijke onderscheiding uit te reiken en haar de bijbehorende versierselen op te spelden. Het moet gezegd worden; met en gloedvolle trotse, complimenteuze en prachtige speech werd Mevrouw Dijkshoorn - dik verdiend - in het zonnetje gezet Onder een luid applaus van 200 aanwezige bezoekers werd aan Mevrouw Dijkshoorn in de pauze van de modeshow de Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Met bij elkaar opgeteld 135 vrijwilligersjaren en dat jaren die daar nog bij gaan komen was een Koninklijke onderscheidingeigenlijk niet meer dan logisch. Al iemand de Koninklijke onderscheiding verdiende was hert mevrouw Dijkshoorn wel!

DSC 6968