Geschiedenis Algemeen

Terbregge in de eerste helft van de 19e eeuw

Volgens overleveringen is Terbregge in de 18e eeuw vrij welvarend geweest, vooral dankzij de turfwinning. Hieraan kwam aan het einde van die eeuw een einde. In 1747 en in 1775 woedden er grote branden die vrijwel heel Terbregge in de as legde. De wederopbouw kwam slechts in beperkte mate tot stand; er was gebrek aan geld ook al omdat de turfwinning stagneerde.

Een halve eeuw later

In enkele afleveringen van onze buurtkrant geven wij enige informatie over de bebouwingssituatie enkele decennia na de branden. Een mooi uitgangspunt zijn de gegevens uit het kadaster van 1830. Hieruit is op te maken waar toen bebouwde percelen stonden, wie de eigenaren zijn geweest etc. De kadastrale kaarten uit 1830 zijn door de gemeente Rotterdam bewerkt (HISGIS kaarten) en kunnen worden geprojecteerd op recente luchtfoto’s. De heer Frits Farinaux, verbonden aan de historisch commissie van Ommoord, heeft aan de hand hiervan kaartmateriaal ontwikkeld waarop de percelen van destijds kunnen worden gelokaliseerd. Omdat de bebouwing van Terbregge grotendeels langs de Rottekaden stond, zijn de kenmerken van De Rotte ook houvast wat betreft plaatsbepalingen. 

Niet alle percelen zijn even interessant

De bedoeling van dit artikel is inzicht te geven in de aard van de bebouwde percelen met toebehoren, zoals schuren, tuinen etc. en de namen van de toenmalige eigenaren. Voor zover voor ons doel van belang, zijn de kadastrale nummers op voornoemde kaartjes ingevuld. In de bijbehorende beschrijvingen zijn de gegevens terug te vinden. Veel nummers zijn geclusterd. Méér weten over een bepaald perceel? Raadpleeg dan HISGIS via internet.

Het volledige arikel kunt u in deze PDF lezen.

Voedseldroppings Rotterdam in 360°

Op deze plek in Rotterdam vliegen de bommenwerpers af en aan in april 1945. Uit hun ruim vallen geen bommen, maar voedselpakketten. Bekijk de geschiedenis in 360°. Leo Blokhuis vertelt hoe tijdens de Tweede Wereldoorlog piloten het westen van Nederland hebben bevrijd van honger en gebrek.
In Achter de Dijken ontrafelt Leo Blokhuis onze vrijheidsgeschiedenis. De drang naar vrijheid en autonomie loopt als een rode draad door onze geschiedenis. Van het prille begin met Bataven, Friezen en Romeinen tot de hevig bevochten vrede van 1945. Hét verhaal van het vrijgevochten Nederlandse volk bestaat niet. Elke eeuw kent haar eigen mythes met haar eigen helden, haar eigen vrijheidsstrijders (en haar eigen waarheid).

Lees meer: Voedseldroppings Rotterdam in 360°

Film Oud Hillegersberg

Op Youtube is een film geplaatst met opnames van Oud Hillegersberg.

Lees meer: Film Oud Hillegersberg

De geschiedenis van Terbregge (1)

Hieronder treft u een poging aan tot het weergeven van de geschiedenis van Terbregge. Een poging, omdat het in zijn geheel weergeven van de geschiedenis een compleet boek zou vergen Wij houden het dus op de belangrijkste hoofdpunten en gaan met reuzenstappen door de geschiedenis heen. Het mag verder ook duidelijk zijn, dat we hiermee niet pretenderen een wetenschappelijk onderbouwde weergave van de geschiedenis te geven. Het gaat om hoofdlijnen van hetgeen wij in andere - wel wetenschappelijk onderbouwde - teksten aantroffen.

Lees meer: De geschiedenis van Terbregge (1)

De geschiedenis van Terbregge (2) - Archeologie

Wellicht herinnert u zich het eerste artikel over de geschiedenis van Terbregge? Hiermee gaan wij nu door en we gaan veel verder terug in de tijd dan we ooit zelf hadden gedacht. In het eerste artikel gaven wij reeds aan dat het gebied waarin Terbregge nu ligt, vroeger een nat moerasgebied moet zijn geweest met vele (kleine) waterstroompjes. Althans, dat nemen wij aan. In dit (leerzame) artikel gaan wij erg ver terug in de geschiedenis. Wij weten dat Terbregge erg oud is en we weten ook dat de naam Terbregge reeds voorkomt in geschriften in de 11e eeuw. Maar dat het nog “effe” vroeger ook al werd bewoond weten we pas sinds kort, we maken u hier nu deelgenoot van, het wordt leuk, leest u mee?

Lees meer: De geschiedenis van Terbregge (2) - Archeologie