Geschiedenis WO-II

De RET en de remise Hillegersberg in de Tweede Wereldoorlog

RETHet bombardement op Rotterdam legde op 14 mei 1940 niet alleen de binnenstad in puin, maar vernielde ook de infrastructuur van de RET in de stad. Met de hulp van onder meer de Amsterdamse en Haagse vervoersbedrijven werd er hard gewerkt om die infrastructuur weer op orde te krijgen. Er was veel vernield aan de bovenleiding en de rails. Reparaties waren nodig om het vervoer zo snel mogelijk weer op gang te krijgen.

Het tramverkeer werd op verschillende manieren beïnvloed door de oorlog. Zo wer-den verschillende trams omgebouwd voor het vervoer van goederen, om het gebrek aan vrachtwagens in de stad op te lossen. Ook deed de conductrice deed haar intre-de. Diverse conducteurs waren gedeporteerd naar Duitsland of ondergedoken. Daardoor ontstond een te kort aan conducteurs. Om dit tekort op te vangen werd aan de vrouwelijke bevolking gevraagd of zij deze taak wilde op zich wilde nemen.

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de remise Hillegersberg is de razzia in Rotterdam, op 10 en 11 november 1944. Mannen en jongens werden in de hele stad opgepakt om in Duitsland te gaan werken. De remise was een verzamelpunt te voor deze deportatie.

Dit zijn slechts enkele gebeurtenissen bij de RET tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er gebeurde veel meer, zoals is te zien in de expositie 'Trammend door de Puin'. Deze expositie staat opgesteld in de remise aan de Kootsekade, waar ook het Tram Museum Rotterdam iste bewonderen. Het museum huisvest een collectie van alle trams die ooit in Rotterdam hebben gereden, inclusief exemplaren uit de oorlog.\

De expositie is in mei 2015 elke zaterdag te bezoeken, van 11.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 2,- per persoon. U kunt ook een ritje maken met een historische tram. Een enkeltje kost € 2,- en voert u van de remise naar het Centraal Station.

Terbregge en de 2e Wereldoorlog

Terbregge(en sommige van haar inwoners) hebben in de 2e wereldoorlog een rol van betekenis gespeeld.

Het “kleine” Terbregge:

Hoe klein ook Terbregge heeft in de 2e Wereldoorlog - op haar eigen schaal – haar steentje bijgedragen. Het belangrijkst waren de verzetsstrijders in Terbregge en natuurlijk de voedseldroppings ) (bekend onder de naam Operatie Manna) op deze Website zult u een aantal aantekeningen en anekdotes aan kunnen treffen die hierop betrekking hebben.

Niet minder belangrijk zij echter de kleine initiatieven, zoals het opvangen van gevluchte mensen (voor de bombardementen en misschien ook wel onderduikers op de vlucht voor de Duitsers) Deze verhalen zijn echter niet gedocumenteerd, maar wellicht maken wij ze wel. U zult ze dan ook op deze Site aantreffen.

Namens het bestuur van de Historische Commissie,

Henk Dijkxhoorn en Bert Wagemans

Voedseldropping - the movie

Op Youtube is een film geplaatst over de voedseldropping.

Lees meer: Voedseldropping - the movie

Operatie Manna

Hieronder treft u een sterk verkorte toelichting aan op één va de belangrijkste gebeurtenissen in Terbregge. In heel de wereld is Terbregge hiermee "op de kaart" komen te staan. Veelal kent met Rotterdam niet, maar als je "Terbregge" zegt, wordt de naam wel herkent.
Lees mee en geniet van dit stukje.

Lees meer: Operatie Manna

Abraham van den Bos

Abraham van den Bos geboren 19 April 1918. In 1936 op de school met de bijbel gekomen als kwekeling (de tegenwoordige Heijbergschool) De leerkrachten met een vaste aanstelling moesten iets afstaan om de kwekeling te betalen. De verdienste van een kwekeling was ongeveer f 10,= per maand, ja U hebt het goed, Tien Gulden per maand.

Lees meer: Abraham van den Bos