Reeds in 1865 werd er al een aanvraag ingediend om een Christelijke Bewaarschool neer te zetten. Dat verzoek is eerst in 1920 gehonoreerd! Aan deze bewaarschool vast was het woonhuis gebouwd van de hoofd der lagere school, meester van der Valk. Mies Schuilenburg, de latere vrouw van meester Kurpershoek was de eerste juffrouw van deze bewaarschool. Al snel bestond de behoefte aan een speellokaal, wat in 1928 is aangebouwd. Als u goed naar de gevel kijkt, kunt u nog duidelijk de scheidslijn zien tussen de eerste bouw en deze aanbouw.

De kleuterschool is lang als zodanig in gebruik gebleven. Pas in 1978 zijn de kleuters verhuisd naar het gebouw aan de Heijbergstraat. Het schoolgebouw is door de vereniging verkocht. Uit de aldus verkregen middelen was het voor het bestuur mogelijk om een extra leerkracht te kunnen bekostigen.

Op de foto (1930) voor de school de kleuters in de kring met links Mien Treurniet, de broekenbindster en rechts mejuffrouw Schuilenburg, de latere echtgenote van meester Kurpershoek, onderwijzer aan de Christelijke Lagere School.

TRR122b