Van het begin tot wat er nog van over is

De bestektekening uit 1873 van de aan te leggen Ommoordseweg toont aan dat het tracé ontbrak. De opdracht luidde: de weg zo voordelig mogelijk van A (Terbregseweg) naar B (Capelseweg, thans Schout Bontenbalpad) aan te sluiten op de Wollefoppenweg. De aannemer volgde vanaf het westen zo ver als mogelijk de kaarsrechte Ommoordse Tocht, welke parallel lag ten opzichte van de Hoofdweg. De Hoofdweg ligt ongeveer op de plaats van de vorige Ommoordscheweg tot de droogmaking.

Op kaarten tot en met de jaren ’60 van de negentiende eeuw ziet men dat de noordrand van de Prins Alexander niet herkaveld is. Het betreft de toenmalige “Hooge Ommoorden”. De reden was de slechte bodemgesteldheid. Ongeschikt voor akkerbouw. De kosten zouden de baten niet dekken. Wel nu. De aannemer leidde de weg zo strak mogelijk langs het ,,hoogland van Ommoorden”, dat een hoger grondwaterpeil bevatte. Het hoogteverschil is onder meer duidelijk zichtbaar vanaf het Kochpad nabij het WION-terrein.

De Ommoordseweg is in het ontwerp van de nieuwbouwwijk Ommoord van meet af aan van de kaart geschoffeld. Recent weer een landelijk stuk Ommoordseweg. Dit verdwijnt onder de A16 Rotterdam.

https://historie.heidebes.nl/dp-kaart/kaart.htm

Onze “buren” zijn gespecialiseerd in het ontstaan van de Ommoorscheweg en de teloorgang. Als je op de link klikt en het blokje Ommoordseweg aanklikt zie je voormalige weg getekend in de huidige situatie.