Dit pand, waar nu SV Kantoorinrichters is gehuisvest, was tot midden jaren negentig in gebruik als gemeentelijk gymnastieklokaal en werd onder andere gebruikt door de Heijbergschool en de lagere school op de hoek van de Ommoordseweg en de Terbregseweg. Het gebouw is gebouwd in 1931.
Tom Janse weet dat hij als kind de sport- en spelmiddagen van de Cornelis Tromgroep (scouting) bezocht. Ook deze werden hier gehouden. Na afloop bracht hij de sleutel terug naar Frits Luit, conciërge van dit gebouw. Frits Luit, o.a. secretaris van Terbregge’s Belang woonde aan de Terbregseweg 6b, in een woning boven het toenmalige bankgebouw (nu Tandheelkundig Centrum).

Die sleutel levert trouwens bijzondere verhalen op:
In de tweede wereldoorlog werden tijdens een razzia alle jonge mannen (18 tot 45 jaar) opgepakt om in Duitsland te gaan werken. Zij werden tijdelijk opgesloten in het gymnastieklokaal om daarna naar Lommerrijk te worden gebracht. De verhalen hierover zijn niet helemaal duidelijk. Anderen beweren dat hier de vrouwen en kinderen werden opgesloten, omdat de Duitsers wilden voorkomen dat zijn hun echtgenotes zouden inseinen over deze razzia, zodat deze konden vluchten. In ieder geval moesten de opgeslotenen een nacht in het gymnastieklokaal verblijven. Duitsers bewaakten uiteraard de ingang van het gymnastieklokaal, maar hadden niet door dat er nog een achteringang was, de deur van de berging. De sleutel was in handen van cafébaas Henk van Driel die als plaatselijke brandweercommandant over deze sleutel kon beschikken. ’s Nachts staken enkele dappere Terbreggenaren met een bootje (of in een grote rubberen band) de Rotte over en openden met de sleutel de deur van de berging. Op een enkeling na wist iedereen die nacht te ontsnappen.
Er is niets meer bekend van eventuele Duitse sancties op deze gebeurtenis. Waarschijnlijk schaamden de Duitsers zich voor hun blunder, omdat ze er niet aan hadden gedacht alle uitgangen te controleren.

De grote royale gymnastiekzaal was trouwens ook een prima ruimte voor het houden van grote evenementen, zoals de Sinterklaasvieringen van de speeltuinvereniging, maar ook jubilea en andere feestelijke gebeurtenissen. In 1939 kwamen hier de Hillegersbergse notabelen en het bestuur van Terbregge’s Belang bij elkaar bij de opening van de nieuwe brug over de Rotte, de Prinses Irenebrug.