Het riool blijft in de sloot!

Het riool blijft in de sloot! buurtkrant najaar 2016 1
Op 29 september vorig jaar kregen bewoners van de Bergse Linker Rottekade 0-300 in Lommerrijk te horen van de gemeente Rotterdam dat het riool, dat nu in de sloot achter het huis ligt, mogelijk verplaatst gaat worden naar de achtertuin. Op deze bewonersavond ontstond er veel tumult over dit bericht. Het voorstel viel niet in goede aarde bij de bewoners. Dit zou namelijk betekenen dat een stuk van de achtertuin ontruimd zou moeten worden en blijven. Naar aanleiding van deze avond heeft Terbregge's Belang een werkgroep opgericht met daarin bewoners van de Bergse Linker Rottekade. De werkgroep heeft zich verdiept in de materie, een enquête uitgevoerd onder de bewoners, en ook gesprekken gevoerd met de gemeente.
Zoals de titel van dit artikel doet vermoeden, heeft de werkgroep kunnen bereiken dat het riool in de sloot kan blijven liggen. In ieder geval voor de komende 15 jaar. De gemeente heeft hierover een brief gestuurd naar Terbregge's Belang en twee bewoners die, per aangetekende brief, de gemeente om de stand van zaken omtrent het riool hebben gevraagd.

Onduidelijkheden

Lange tijd is er geen communicatie geweest richting de bewoners aan de Bergse Linker Rottekade over het riool: sinds de informatieavond op 29 september 2015 is naar de bewoners niets meer over dit onderwerp gecommuniceerd. Pas halverwege deze maand (juli 2016) is tussen de gemeente en de werkgroep duidelijkheid gekomen over hoe een en ander zit.
Het verplaatsen van het riool was slechts een onderzoeksopdracht voor de gemeente. De gemeente zou mogelijke werkzaamheden kunnen combineren met de werkzaamheden die het Hoogheemraadschap wil doen in dit gebied. De gemeente heeft uiteindelijk geconcludeerd dat het riool nog prima functioneert voor zo'n 10 tot 15 jaar. Ook blijkt uit onderzoek van het Hoogheemraadschap dat de ligging van het riool in de sloot geen waterhuishoudkundige problemen geeft. De gemeente heeft het Hoogheemraadschap geïnformeerd over de Rotterdamse visie op het riool.

Het riool blijft in de sloot! buurtkrant najaar 2016 2

Het Hoogheemraadschap kan wat betreft de werkzaamheden in het gebied waar het om gaat, het zakslotengebied, gezien worden als de hoofdaannemer en is daarmee de partij die de communicatie naar bewoners verzorgd. Deze communicatie richting bewoners is tot nu toe uit gebleven. De enige communicatie die is geweest betreft bewoners met gronden in het zakslotengebied. Zij kregen eind 2015 een nieuw huurcontract aangeboden.

Terbregge gaat verder

Het is jammer dat vanuit het Hoogheemraadschap er nog niet is gecommuniceerd over het riool. Naast het uitblijven van deze informatie is er vorig jaar september nog een aantal zaken toegezegd door het Hoogheemraadschap: verslaglegging van de informatieavond, schriftelijke antwoorden op gestelde vragen op de informatieavond en het openbaar maken van het rapport met betrekking tot de waterhuishoudkundige gevolgen van diverse mogelijke liggingen van het riool (sloot, achtertuin en voor in de straat). Dit laatste rapport moest nog worden opgesteld en kon dus even op zich laten wachten.

Nu zo'n 10 maanden later is er van al deze beloften nog niks terecht gekomen. De periode zou meer dan voldoende zijn geweest om in ieder geval de verslaglegging van de avond en alle vragen te behandelen. Ook is ons bekend dat het onderzoeksrapport van het Hoogheemraadschap op 11 februari 2016 bij de gemeente is aangekomen. Het verbaast ons dat de bewoners nog niet van de inhoud op de hoogte zijn gesteld door het Hoogheemraadschap.
Wij hopen binnenkort in gesprek te kunnen gaan met het Hoogheemraadschap over de de stand van zaken betreft het onderhoud van het zakslotengebied. Hier zal ook het riool aan de orde komen.