Terbregge op twee plaatsen een beetje veiliger

Terbregse Rechter Rottekade Terbregseweg
We zijn er al heel lang mee bezig, omdat het op twee plaatsen om gevaarlijke verkeerssituaties gaat:
1. Het uitrijden van de Terbregse Rechter Rottekade / Molenlaan
2. Het lopen langs Bergse Linker Rottekade 299

In situatie 1 wordt het uitzicht van een uitrijdende automobilist of fietser soms erg gehinderd door bij de uitrit Terbregse Rechter Rottekade geparkeerde auto's. Dit levert gevaarlijke situaties op voor degenen die de Molenlaan op willen draaien.
In situatie 2 is er voor degenen die naar de huisartsenpraktijk aan de Bergse Linker Rottekade 294 willen lopen geen trottoir aanwezig. Men is dan genoodzaakt om op de rijbaan te lopen. Dit is levensgevaarlijk. Ook staan er vaak auto's geparkeerd op dit stukje, zodat men vrijwel in het midden van de rijweg moet lopen. Dit moet een stuk veiliger kunnen!

Oplossingen

De beide situaties zijn ons al jaren een doorn in het oog. Wij hebben nu een keer tijd en gelegenheid om dit aan te gaan pakken. Wij hebben de gemeente Rotterdam, in casu het verkeersoverleg, verzocht beide situaties onder de loep te nemen. In een dergelijk geval kijken er verkeersdeskundigen ter plekke naar de situaties en overleggen onder andere met de politie of door verkeersmaatregelen, de situatie veiliger gemaakt kan worden.
In beide kwesties is hierover nu een besluit genomen en is er een aanvraag-vergunning voor een verkeersmaatregel opgesteld en gepubliceerd (dit laatste is verplicht). Er wordt voorgesteld op beide locaties een stopverbod in te stellen, zodat auto's hier op geen enkele wijze stil mogen staan (ook niet voor het in- en uitladen van goederen of personen). Stilstaan is hier verboden omdat het een onveilige situatie oplevert.

Resultaten

Wij weten nog niet, welke resultaten de voorgestelde maatregelen hebben. In elk geval is er alles aan gedaan om de situatie op beide locaties zo veilig mogelijk te maken. Wij hopen hiermee ongevallen en overlast voor de buurt wordt voorkomen. Er is immers nooit te bewijzen dat er minder ongelukken gebeuren door de maatregelen. Het gezond boerenverstand, zegt dat bij de maatregelen de bevolking van Terbregge ten goede komen en daar zijn wij voor.

De aanvraag-vergunning

De aanvraag is recent gepubliceerd in de Staatscourant. Als er geen bezwaren binnenkomen kan binnen enkele weken het stopverbod van kracht worden en hebben de bewoners van Terbregge een veiliger situatie op twee locaties.
De aanvraagvergunning in de Staatscourant is hier te raadplegen.

Eigenwijs ...... Een bekeuring!

Het is te hopen dat het voorgestelde stopverbod ook zijn werk gaat doen en dat automobilisten inderdaad niet stil gaan staan op deze beide plekken. Het komt de bevolking van Terbregge ten goede als dit niet gebeurd. Mochten wij ontdekken dat automobilisten het verbod negeren, dan zullen wij de wijkagent met klem verzoeken hier te gaan handhaven. Dit betekent dat er bekeuringen uitgedeeld gaan worden. Vervelend, maar het gaat om twee echt onveilige situaties die niet langer getolereerd kunnen worden.

Bergse Linker Rottekade 299