De eerste stapjes naar viering 100-jarig bestaan van Terbregge Belang

100jaar
Het zal u ongetwijfeld niet zijn opgevallen, maar het jaar 2018 zal de bewonersorganisatie Terbregge's Belang 100 jaar bestaan. Reeds een eeuw lang proberen een aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers op te komen voor de belangen van de bewoners van Terbregge.

De meeste mensen zullen vooral bezig zijn met hun gezin, hun carrière, het huis en niet te vergeten de baan en de hypotheek. Echter de woonomgeving, denk hierbij aan schoon, heel en veilig en uiteraard de mooie groene omgeving waarin we wonen. De Bewonersorganisatie spant zich al 100 jaar in om de woonomgeving, schoon heel en veilig te houden. Ook spant zij zich in om de authenticiteit van de buurt zoveel mogelijk te behouden.

 

Helaas verkeerd Terbregge in de situatie dat de voorzieningen in de buurt, zoals een buurtwinkel, een kleine supermarkt en wat gewone winkels, er doodeenvoudig niet zijn. Dit heeft alle aandacht, echter er zijn bijna geen ondernemers te vinden die zich willen vestigen in Terbregge. De bewonersorganisatie doet wat het kan om de authenticiteit zoveel mogelijk te behouden. Zij komt op voor het collectieve belang van alle bewoners in Terbregge. Uiteraard hoeft men hiervoor niet persé lid te zijn.

Op dit moment heeft Terbregge (postcodegebied 3056) ongeveer 3500 inwoners. Hiervan is circa 10% betalend lid van de bewonersorganisatie. Aan de contributie kan het niet liggen, want die bedraagt slechts € 10 per jaar. Hiervoor zijn bijna elke dag maar liefst negen vrijwilligers actief.

Viering honderdjarig bestaan

Uiteraard zijn de mogelijkheden om een groot aantal dure activiteiten voor de bewoners te organiseren beperkt. Wij hebben beperkte mogelijkheden om leuke festiviteiten te organiseren. Het bestuur heeft wel bedacht dat er mogelijk een drietal "cadeaus" voor de bevolking van Terbregge kunnen worden opgepakt. Gedacht wordt aan:

  1. De uitgave van een publicatie over het 100-jarig bestaan en de activiteiten van de bewonersorganisatie. Uiteraard zal hierbij ook de historie van Terbregge uitgebreid aan bod komen. Het is de bedoeling dat de publicatie gereed is op 30 mei 2018. Inmiddels zijn de aanvragen voor een financiële bijdrage aan de kosten van de publicatie uitgezet bij de mogelijke geldschieters (fondsen).
  2. De realisatie van een kunstwerk in de buitenruimte ter hoogte van het viaduct A20/Terbregseweg. Dit als een cadeau aan de bewoners van Terbregge. Ooit is aan de bewoners een ingang met allure beloofd door de projectleider van de ontwikkeling van de VINEX locatie.
  3. Een aantal leuke activiteiten door en voor bewoners, waarbij wij opmerken dat de activiteiten afhankelijk zijn van de mogelijkheden die we hebben in de zin van beschikbare vrijwilligers, en uiteraard de financiële armslag die we hebben.

In de toekomst zullen wij u op de hoogte houden.