Aanpak sanering bodemverontreiniging Ommoordseweg 48

Aanpak sanering Ommoordseweg
In het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de A16 zal het perceel aan de Ommoordseweg 48 door Rijkswaterstaat gesaneerd gaan worden. De grond is jaren geleden vervuild met zuurteer en de verharde puinlaag erboven met asbest. Het saneren zal in het najaar van 2018 geschieden.

Zie als bijlage de brief van Rijkswaterstaat.