Terbregge neemt deel aan luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek (LHIS)

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is het dan toch zover. Binnenkort start Terbregge ook met het luchtmeetnet Hillegersberg - Schiebroek. Dit is een 24 uur per dag meting van de luchtkwaliteit fijn stof PM 2,5, op 5 punten in Terbregge. Het initiatief is gestart met InHillegersberg (Molenlaankwartier & Oud Hillegersberg), daar heeft de bewonersorganisatie bedacht dat het een goede zaak zou zijn om in Hillegersberg-Schiebroek 24/7 de luchtkwaliteit te meten. Bewoners plaatsen een meetapparaat in de tuin. Een keus is gemaakt voor de analyse van fijnstof PM2,5. Fijn stof is een verzamelbegrip en duidt op de zwevende deeltjes in de lucht met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer (PM2,5).

Gekozen is voor Fijn stof PM 2,5; het is een indicator voor gezondheidseffecten van luchtvervuiling. Kleine deeltjes komen diep in de longen. Fijn stof PM 10 wordt vaker gemeten (zwevende deeltjes in de lucht met een diameter kleiner dan 10 micrometer) en deze deeltjes dringen minder diep door in het lichaam. Door de ontwikkelingen zijn de fijn stofmeters PM 2,5 steeds betrouwbaarder en beter betaalbaar. Dat geldt nog niet voor ultrafijnstof PM 0,1 meters (zwevende deeltjes in de lucht met een diameter kleiner dan 0,1 micrometer).

Er is voor gekozen om voorafgaand de opzet met de betrokken overheidsinstanties te praten. Na een overleg met DCMR is er ook gekozen om stikstofdioxide (NO2) met behulp van Palmesbuisjes te meten. Dat zijn kleine plastic buisjes met daarin een chemisch actieve stof waarmee de concentratie stikstofdioxide kan worden bepaald. In duplo worden een jaar lang iedere 4 weken de buisjes vervangen waarna NO2 chemisch op een laboratorium wordt bepaald. Dit is een maat voor verbranding en daarmee voor autoverkeer.

Ook de andere bewonersorganisaties in Hillegersberg - Schiebroek nemen inmiddels deel aan het luchtmeetnet. Hiermee trachten we de overheid te benaderen om maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren en onze bewoners meer bewust te maken over de kwaliteit van de lucht om ons heen. Alle bewonersorganisaties in Hillegersberg Schiebroek hebben een Bewonersinitiatief ingediend bij de Gebiedscommissie. In alle gevallen is dit initiatief toegekend.

Dit succes is mogelijk gemaakt door samenwerking binnen de groep Bewonershis. Hier binnen werken 5 bewonersorganisaties samen. En hierdoor is het mogelijk een luchtmeetnet te realiseren dat nagenoeg geheel Hillegersberg-Schiebroek dekt. Dat is een mooie prestatie van de samenwerkende bewonersorganisaties binnen de groep BewonersHis!

Deelnemers:

  1. InHillegersberg (Molenlaankwartier en Oud Hillegersberg);
  2. Leven-in-Schiebroek (LIS)
  3. 110-morgen
  4. De BOK (Kleiwegkwartier);
  5. Terbregge belang (Terbregge en omgeving)

In totaal worden 30 meetapparaten fijn stof PM 2,5 door Hillegersberg-Schiebroek verspreid door de wijk geplaatst en een extra meetapparaat bij een DCMR meetpunt. Op 16 plekken in de wijk wordt met behulp van Palmesbuisjes iedere 4 weken NO2 gemeten.

Voor het plaatsen van een meetapparaat is een aansluiting buiten voor elektriciteit nodig. Daarnaast wordt het apparaat aangesloten op Zigbee/wifi.
De bewonersorganisatie Terbregge's belang heeft bij de Gebiedscommissie een bewonersinitiatief ingediend van € 6000, dit is toegekend, hiermee kunnen in Terbregge 5 sensoren worden geplaatst. De sensoren worden bewust op strategische punten geplaatst. We zoeken nog bewoners die willen meedoen en wonen aan de Terbregseweg en wonen bij de splitsing Terbregseweg/President Rooseveltweg.

Wil je meedoen? Mail naar het adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien er nog voldoende fondsen beschikbaar zijn. Dan kunnen we ons bestuur bepalen of we nog extra deelnemers kunnen toevoegen aan de bestaande deelnemers.