Waarom zou ik gaan stemmen?

FOTO BERT0001
Toegegeven het is een vraag die de meeste mensen nog niet echt bezighoudt. Echter de verkiezingen voor de gemeenteraad èn de Gebiedscommissie vinden plaats op 21 maart aanstaande. U kunt daarbij een belangrijke rol spelen ten behoeve van uzelf en andere bewoners. Op 21 maart kunt u namelijk ook stemmen op een groepering die opkomt voor de belangen van bewoners en bestaat uit louter vrijwilligers. De groepering heet BewonersHis!. De groepering heeft al meerdere jaren ervaring in de Gebiedscommissie met twee zetels. Het is de bedoeling om voor de komende jaren met meer zetels plaats te nemen in de Gebiedscommissie. Voor Terbregge kunt u hiervoor stemmen op Bert Wagemans. Hij is reeds 20 jaar vrijwillig bestuurslid van de bewonersorganisatie en heeft meegewerkt aan nodige prestaties voor Terbregge:

  • De goede inpassing van de VINEX-locatie Nieuw Terbregge, in het bestaande gebied;
  • De realisatie van een oorlogs- en herdenkingsmonument 4 mei naast de Irenebrug in het jaar 2000.
  • De realisatie van een monument voor de voedseldroppings operatie Manna in het jaar 2015 op de geluidswal A20.

Bert Wagemans is secretaris van de bewonersorganisatie en lid van de ongebonden groepering BewonersHis!. Dit wil zeggen dat de groepering BewonersHis!. Volkomen ongebonden en politiek niet gebonden aan welk partijprogramma dan ook haar werk doet voor uitsluitend bewoners. Het is dus van belang om voor uzelf en de andere bewoners in de wijk gaan stemmen op 21 maart op Bert Wagemans. Het is toch altijd weer een opgave en de vraag is of het de moeite waard is. Hou hierbij in gedachten dat de vrijwilligers van de bewonersorganisatie en BewonersHis! Puur en uitsluitend opkomen voor de belangen van de bewoners in Hillegersberg Schiebroek, voor Terbregge betekent dit:

De (voorlopige) beleidsdoelen

  • Het handhaven van het kleinschalige karakter van de buurt en wijk
  • Een schone hele en veilige wijk
  • Een groene (milieu verantwoorde) woonomgeving

U kunt als u op Bert Wagemans stemt erop rekenen dat hij ten behoeve van de wijk politiek ongebonden de bovenstaande doelen als vrijwilliger zal nastreven, binnen zowel het overleg binnen BewonersHis!. Zowel als bij alle organen binnen de gemeente.

Stemmen is lastig en vervelend, je moet er speciaal voor naar stemlokaal en daar je stem uitbrengen. Het kost tijd en je moet erover nadenken. Reserveer in uw agenda de datum 21 maart 2018. U kunt dan een belangrijke bijdrage leveren aan uw wijk. Verder zullen de vrijwilligers namens bewoners het beloofde werk op zich nemen.

Het is dus van belang dat u op 21 maart gaat stemmen en voor Terbregge op Bert Wagemans, vrijwilliger die dit al 20 jaar gratis doet zonder er financieel ook maar iets wijzer van te worden!