Behoorlijk goed nieuws!

veenput1, (c) Rob de Keizer
Ooit - begin vijftiger jaren- bevond zich aan de Ommoordseweg, ver weg in het land een plasje met kristal helder water, omzoomd door prachtig riet en bomen en struiken. Het was een klein paradijsje midden in een polderlandschap. Het water was zo helder dat je de bodem kon zien. Bewoners uit omgeving maakte gebruik van het plasje om ‘s zomers heerlijk te zonnen en te zwemmen. Tot op een kwade dag.

Op de polderweg kwamen talloze vrachtwagens aanrijden met zwaar materieel. Ook werd de sloot aan de westzijde gedempt, er werd een dam gebouwd. In het land achter de sloot werd een tijdelijk spoorlijntje aangelegd van enige honderden meters, diep het land in. Bewoners waren verbaasd maar het was in de vijftiger jaren niet de gewoonte om navraag te doen. Niemand wist iets en bewoners dachten dat het wel in orde was. Later werden er talloze kiepwagens aangevoerd, van die kiepwagens, die op rail konden rijden en zijwaarts konden kantelen om de lading eruit te kiepen. Nadat de volledige tijdelijke spoorlijn gereed was, kwamen er wederom talloze vrachtwagens aan met vaten -met naar zo later bleek- zwaar verontreinigd afval vanuit de olie-industrie de vaten werden overgezet in de

kiepwagens op rails en vervolgens het land ingereden. Ter hoogte van het plasje werden de wagens stuk voor stuk omgekiept. De vaten met zwaar verontreinigd afval verdwenen allemaal in het plasje. Dit ging dagen zo door. Bij elkaar schatten we, dat er enige honderden vaten met zwaar verontreinigd afval in het plasje zijn gestort. Het plasje dat ooit heel helder was, werd een zwarte stinkende poel waar bovenop het water een dikke olie laag zichtbaar was. Alle planten en het riet stierf af binnen enkele dagen ook verdwenen de eenden en de andere watervogels al snel, of ze waren dood of ze waren een andere plek getrokken omdat er niets meer te eten was?

 

Milieuverontreiniging van gigantische omvang

Pas veel later, bleek wat er was gebeurd iemand had een partij restafval over en moest die partij kwijt. In die tijd was het niet onlogisch om afval simpelweg te dumpen een voorbeeld hiervan is Lekkerkerk. Bewoners uit omgeving stelde geen vragen, dat werd in die tijd niet gedaan. Met nam aan dat het wel goed zou zijn. Het zag er officieel uit vrachtwagens( zonder logo) reden gedurende ongeveer 14 dagen af en aan volgeladen met vaten afval.

veenput2 (c) Rob de Keizer
Pas tientallen jaren later werd opgemerkt dat het in de buurt ontzettend stonk naar een lucht die men ook kon ruiken in het Europoort gebied. Pas toen werd er "aan de bel" getrokken er werd een onderzoek ingesteld. Al snel bleek dat hetgeen er was gestort behoorlijk gevaarlijk was. Het bestond uit zuren en zware metalen. Besloten werd de gehele zaak af te dekken met een laag puin en grond. Dit heeft er enkele jaren zo bij gelegen. Kinderen die speelden op het terrein, constateerden dat er vanuit de ondergrond zwarte teer naar boven borrelde, er waren bellen te zien van een zwarte substantie. Als je die aanraakte en je veegde je handen af aan je kleding dan waren de volgende dag gaten in je kleding te zien. Ook je schoenzolen hielden het niet lang uit als je de zwarte teer aan je schoenzolen had gehad. Je schoenzolen smolten als het ware!

Medio 1965, de ernst drong door

pas in het jaar circa1965 drong met name bij de bewonersorganisatie door dat er sprake kon zijn van een ernstige vervuiling, er werd bij de gemeente aangedrongen om een diepgaand onderzoek en verwijdering van de vervuiling. Dit onderwerp heeft tientallen jaren op de agenda gestaan, echter de kosten van een volledige sanering waren zo groot dat de gemeente Rotterdam er geen heil in zag om het geheel te verwijderen. Er werden wel besluiten genomen en er werd stellig besloten dat de vervuiling moest worden opgeruimd. Van enige actie is -tot op heden- geen sprake. Het onderwerp was niet belangrijk genoeg om hoog op de politieke agenda te komen.

De oplossing uit onverwachte hoek

Na circa 40 jaar zonder resultaat, aandringen en soebatten bij de gemeente om de milieuverontreiniging in zijn geheel te verwijderen, kwam er toch een oplossing uit volslagen onverwachte hoek. Afgelopen jaren zijn de plannen uitgewerkt om de nieuwe rijksweg A13/ A16 aan te gaan leggen. Bij toeval bleek dat de nieuwe weg voor een groot deel over de locatie van de milieuverontreiniging zou komen te lopen. Er was door de bewonersorganisatie al bij Rijkswaterstaat gesignaleerd, dat er sprake was van ernstige verontreiniging op deze locatie. Het duurde circa een jaar echter in begin 2018, kwam het bericht van Rijkswaterstaat dat er proefboringen zouden worden verricht op de locatie. Ook zou het werk worden aanbesteed in het begin van 2018. Er zal in het najaar van 2018 bijna volledige verwijdering plaatsvinden van de milieuverontreiniging. Er zal tussen de 16.0000 en 20.0000m3 verontreiniging en grond worden verwijderd. Circa 95% van de vervuiling zal worden opgeruimd. "Elk nadeel heeft zijn voordeel," om maar eens met een bekend spreker te spreken. Terbregge krijgt een extra rijksweg de A13/ A16, maar is straks verlost van de waarschijnlijk in Zuid-Holland ernstigste milieuverontreiniging die er bestaat. Het is behoorlijk goed nieuws. "Behoorlijk" omdat de rijksweg op zich ook een vervuilingsbron is. Anders zou het uitstekend nieuws geweest zijn. We moeten echt niet vergeten dat de rijksweg A13/ A16 er toch zou komen. Nu komt de nieuwe rijksweg er maar ook wordt de milieuverontreiniging bijna in zijn geheel weggenomen dit is een mooi resultaat. De bewoners van Terbregge kunnen tevreden zijn. Als de nieuwe rijksweg A13 /A16 in de praktijk ook nog een ontlasting voor het traject Terbregseweg Molenlaan zou betekenen, is er sprake van voordelen aan iedere kant. Daar mogen we Rijkswaterstaat dankbaar voor zijn. Verder is op te merken dat Rijkswaterstaat momenteel uitstekend meewerkt aan het informeren van bewoners. Er zijn een of meerdere avonden gepland om bewoners informeren. Dit zal plaatsvinden in het najaar van 2018. De bewonersorganisatie heeft afgesproken volledig mee te werken aan het organiseren van een of meerdere informatieavonden ten behoeve van bewoners.

De balans?

Het is nu de vraag naar welke zijde de balans uitslaat positief of negatief? Positief is dat er een gigantische erg zware milieuverontreiniging voor 95% wordt weggenomen. Negatief zou kunnen zijn dat er een extra rijksweg wordt aangelegd. Echter het effect zou kunnen zijn dat als gevolg van de nieuwe rijksweg de overbelasting op het traject Terbregseweg Molenlaan wordt verminderd en hiermee ook de dichtstbijzijnde luchtverontreiniging voor de omwonenden. Bovendien mag worden verwacht dat in het jaar 2030 er voornamelijk elektrisch wordt gereden of op waterstof, tenminste dat zijn de voorspellingen

Dankwoord

Een woord van dank is zeker op zijn plaats in richting van Rijkswaterstaat die op een positieve wijze meewerkt aan het opruimen van de milieuverontreiniging. Bovendien is men bereid de omwonenden uitgebreid informeren. Wij zijn hier erg blij mee.

NB de illustraties zijn van de hand van de heer Rob de Keizer getekend naar een soortgelijke werkelijke situatie.