Rotterdam Airport wederom aan de orde

RTHA
Het is geruime tijd stil geweest rondom de kwestie Rotterdam Airport. De laatste tijd is er niet zo erg veel nieuws verschenen over deze kwestie. Toch speelt op de achtergrond de discussie nog volop. Er bestaat een Commissie Regionaal Overleg Rotterdam Airport. Deze commissie houdt zich bezig met de kwestie Rotterdam Airport en overleg met bestuurders in Rotterdam en omgeving.

Aan ons als bewonersorganisatie in Terbregge wordt ook gevraagd wat wij van de kwestie Rotterdam Airport vinden. Het bestuur van de bewonersorganisatie heeft dit besproken en is van mening dat Rotterdam Airport door moet gaan op dezelfde weg. Dit betekent geen uitbreiding maar handhaven van de heilige situatie. Veel bewoners maken immers gebruik van het vliegveld in plaats van het kolossale Schiphol. Dit wordt door veel bewoners als een voordeel ervaren.

Het bestuur van de bewonersorganisatie is benieuwd naar de mening van de bewoners van Terbregge. Het feit dat de bewonersorganisatie zich vooral richt op Terbregge. Vragen wij de bewoners van Terbregge (en niet bewoners in de omgeving) wat hun mening is over Rotterdam Airport. Bewoners elders in omgeving hebben hun eigen organisaties waar ze hun mening kwijt kunnen. In dit geval deze enquête, gaat het uitsluitend om bewoners van Terbregge.

Enquête

Wij vragen u door middel van een keuze een muisklik uw mening kenbaar te maken over Rotterdam Airport en de daarmee samenhangende mogelijke overlast.

Rotterdam Airport

Rotterdam Airport kan blijven functioneren op het huidige niveau - 64.7%
Rotterdam Airport mag uitbreiden - 29.4%
er moet gestreefd worden naar het sluiten van Rotterdam Airport - 2.9%

Aantal stemmen: 34
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: maart 13, 2018

Rotterdam Airport overlast

ik heb in Terbregge weinig tot geen overlast van Rotterdam Airport - 75%
ik heb in Terbregge veel tot zeer veel overlast van Rotterdam Airport - 0%
ik stoor mij aan de overlast van Rotterdam Airport; - 20%
ik stoor mij niet of nauwelijks aan de overlast van Rotterdam Airport - 5%

Aantal stemmen: 20
Stemmen op deze enquete is niet meer mogelijk. op: maart 13, 2018

Voor de goede orde moet worden opgemerkt dat wellicht sluiting van Rotterdam Airport totaal geen optie is. Hierbij moet wellicht worden overwogen dat een grote havenstad, eigenlijk een luchthaven nodig heeft.

Namens het bestuur van de bewonersorganisatie Vereniging Terbregge's belang, verzoek ik u de enquête in te vullen.