Bewoners bedankt!

Beste bewoners,

hierbij wil ik u hartelijk danken voor uw stem en uw vertrouwen in de groepering (geen politieke partij!!) Bewonershis! Voor de verkiezingen van de Gebiedscommissie. Bewonershis! is met bijna een kwart van de stemmen de grootste geworden in de Gebiedscommissie. Wij moeten er nu voor zorgen dat wij uw vertrouwen niet te beschamen en voor de volle 100% opkomen voor bewoners in het gebied Hillegersberg- Schiebroek!

Verdere voortgang

Uiteraard moeten we ervoor zorgen dat de belangen van bewoners voor de volle 100% worden meegenomen in de beslissingen van de Gebiedscommissie. U kunt er als bewoner vanuit gaan dat wij het maximale zullen proberen te behalen voor bewoners dit is de opdracht die u ons gegeven heeft met bijna 25% van de stemmen voor de Gebiedscommissie

Geef ons informatie

Over het algemeen weten wij redelijk goed wat er in de buurt gebeurt. Echter wij kunnen iets missen omdat wij er doodgewoon geen erg in hebben. We hebben U dus nodig om ons van informatie te voorzien. Eigenlijk is geen vraag te gek. Kom dus met uw vragen en opmerkingen. Wij zullen kijken welke zaken wij voor elkaar kunnen krijgen middels het instrument Gebiedscommissie. Immers daar is het voor bedoeld. De Gebiedscommissie is altijd qua opzet bedoeld geweest om bewoners te laten participeren in hun wijk of gebied. In Hillegersberg Schiebroek is dit doel nu redelijk goed bereikt. Het komt nu neer op de informatie die we van bewoners krijgen om mee "aan de slag" te gaan. Uiteraard zal niet alles lukken. Maar u hoort van ons ook eerlijk als hij een bepaald punt niet hebben kunnen realiseren nogmaals wij zijn geen politieke partij maar uitsluitend groepering die opkomt voor de belangen van de bewoners.

U kunt op ons rekenen. Wij doen vaak vele jaren al vrijwilligerswerk en gaan daar gestaag en vasthoudend mee door.

Groet Bert Wagemans
Secretaris bewonersorganisatie Vereniging Terbregge's Belang