Ganzenoverlast in Terbregge

ganzen
In Terbregge klagen veel bewoners over de ganzen die overlast bezorgen. Dit gaat om boerenganzen (zie foto bovenaan) en grauwe ganzen. Enkele maanden geleden hebben derden hier bovendien een aantal nietinheemse eenden uitgezet. Deze populaties kunnen snel groeien, met als gevolg overlast en onveilige situaties.

De gemeente Rotterdam heeft in overleg besloten dat de Firma 'Duke Faunabeheer' de boerenganzen en eenden weg gaat vangen.

Zie hier de Nieuwsbrief van de gemeente Rotterdam.