Herbestrating Bergse Linker Rottekade

BERICHT HERBESTRATING BLR
Vanaf maandag 27 augustus 2018 worden er herstraatwerkzaamheden uitgevoerd aan de Bergse Linker Rottekade vanaf huisnr. 276 richting het
zuiden tot ongeveer huisnr. 213.

Zie de bijgevoegde flyer van de gemeente Rotterdam.