Enquête baggerproject Bergse Linker Rottekade

Vanaf ongeveer begin 2018 heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard onder andere de sloot direct achter de woningen aan de Bergse Linker Rottekade volledig uitgebaggerd en tevens de dijk versterkt. Tevens zijn er werkzaamheden uitgevoerd in het zogenaamde blok van Terbregge Inmiddels zijn de werkzaamheden goed als afgerond. Wij als bewonersorganisatie en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zijn uiteraard benieuwd naar uw ervaringen. Volgens ons als bewonersorganisatie is het project goed verlopen. Er hebben zich nauwelijks vervelende dingen voorgedaan. Wij verzoeken u de enquête op de website van het hoogheemraadschap in te vullen. Dit onderwerp
komt aan de orde tijdens onze algemene ledenvergadering op 26 november. Het hoogheemraadschap zal een korte afsluitende toelichting geven op het project. Tevens bestaat de gelegenheid om opmerkingen te maken ten aanzien van het verloop van het project. De medewerkers van het Hoogheemraadschap zullen uiteraard aanwezig zijn.

Wij hopen dat bewoners of ze nu aan de Bergse Linker Rottekade of in het zogenaamde "blok", tevreden zijn met uitvoering van de werkzaamheden en de communicatie rondom het project. Bewoners kunnen de enquête invullen en hun mening kenbaar maken. Het geeft alvast een idee van het project en de al of niet tevredenheid van de bewoners. Wij als bewonersorganisatie zijn zeer tevreden over de samenwerking met het Hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard. Men heeft alles in het werk gesteld om de communicatie lijnen open te houden. Daar kan de gemeente Rotterdam een voorbeeld aan nemen!

Verzoek: we zoeken een aantal bewoners die bereid zijn de enquête in te vullen. Het kost ongeveer 2 minuten van uw tijd. Als u onderstaande link in uw browser kopieert komt u vanzelf bij de enquête. Tijdens de algemene ledenvergadering op 26 november komen we hierop terug onder het genot van een hapje en een drankje. Er bestaat dan alle ruimte om vragen of opmerkingen te maken. Zowel de bewonersorganisatie als het Hoogheemraadschap, kan hiervan leren.

De link naar de enquêtte: www.hhsk.nl/vragenkade 

Bijlage: brief Hoogheemraadschap