Een mooie bijkomstigheid?

Bodem sanering
Uiteraard bestaat er twijfel over de nut en noodzaak van de aan te leggen nieuwe rijksweg A16. Wellicht is het zo dat met de aanleg van deze weg de file op de
Molenlaan (en niet vergeten de Terbregseweg), in de toekomst tot het verleden behoort? In elk geval is ook duidelijk dat er in de toekomst duizenden woningen
gebouwd gaan worden oosten van Rotterdam. Dit betekent uiteraard een forse toename van het autoverkeer.

Voor Terbregge een toegift?

Voor Terbregge geldt een extra "meevaller", op een terrein langs de Ommoordseweg heeft zich sinds de jaren 50 een omvangrijke milieuvervuiling bevonden. Het toeval wil dat de milieuvervuiling exact ligt op de plaats waar in de toekomst een groot viaduct van de nieuwe rijksweg A16 gaat komen. De milieuvervuiling is zo ernstig dat deze moet worden weggenomen om alvorens het viaduct geplaatst kan worden.

oude lorrieIn de jaren 50 zijn door de chemische industrie honderden vaten chemisch afval gestort in een plasje waar de bewoners van genoten. Men ging er zwemmen en het was een idyllische omgeving midden in het land omgeven door weilanden en groen. Het water was kristalhelder. Bij bewoners stond het plasje en onder de naam de Veenput bekend. Je kon hem overlopen en in het water je voeten zien zo helder was het water. Thans zou het storten vanhonderden vaten chemisch afval milieuschandaal zijn dat alle grote kranten zou halen. Destijds waren bewoners goedgelovig. Men dacht dat het wel goed zou zijn. Het zag er formeel uit. Er werd spoorlijntje aangelegd vanaf de Ommoordseweg het land in, naar het plasje. Vrachtwagens met vaten afval Laden deze over in kiepwagentjes die vervolgens in het plasje werden leeggestort. Dit heeft weken achtereen geduurd. Het plasje werd een stinkende gifbelt. Zwemmen was onmogelijk alles, was dood en de vissen dreven op hun rug. Er dreef een glimmende olielaag op het water. De bodem was niet meer zichtbaar. Tegenwoordig zouden wij spreken van een groot milieuschandaal. Gedurende de jaren 50 tot circa de tachtiger jaren zijn er talloze rapporten verschenen en even zo vele onderzoeken gedaan. Eveneens is meerdere malen besloten dat de vervuiling moest worden gesaneerd. Toch is de vervuiling nooit weggenomen. Tot op heden. De nieuwe rijksweg is aanleiding om de vervuiling voor 95% weg te nemen. Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de aanleg van de nieuwe weg heeft het op zich genomen de vervuiling weg te nemen. In april 2019 moet de vervuiling in zijn geheel zijn weggenomen. Het is een compliment waard aan Rijkswaterstaat!

big bags met kalkIn het najaar 2018 zijn de werkzaamheden gestart, in april 2019 moet alles weg zijn. Dit is een pak van het hart van talloze bewoners. Het is immers niet prettig om de buurt van een zo grote milieuvervuiling te wonen. Gelukkig wordt het nu aangepakt. Is dit een leuke bijkomstigheid? De meningen zijn verdeeld. De bewonersorganisatie en bewoners zijn door Rijkswaterstaat uitgebreid geïnformeerd tijdens de algemene ledenvergadering in 2018. Er is een prima presentatie
gehouden door een medewerker van Rijkswaterstaat. Tevens is vanuit het contact. Rijkswaterstaat belooft een aantal foto’s te leveren van de werkzaamheden in
uitvoering. Uiteraard is het terrein verboden voor bewoners en zelfs bestuursleden van de bewoners organisatie hebben geen toegang tot het terrein. Er wordt gewerkt dus de risico’s zijn te groot bijgaand treft u een foto impressie aan van de werkzaamheden die momenteel plaatsvinden. De foto’s zijn genomen door een medewerker van de gemeente Rotterdam.