Enquête snelheden Bergse Linker Rottekade bevestigt beeld van het bestuur

U weet het wellicht nog wel. Eén bewoner heeft aan de gemeente een brief gestuurd over de chicanes aan de Bergse Linker Rottekade. Kennelijk had deze bewoner er last van. Voor de gemeente was dit reden om de chicanes aan de Bergse Linker Rottekade te verwijderen en te vervangen door normale verkeersdrempels. De chicanes waren enkele jaren geleden bewust aangelegd om zoveel mogelijk de snelheid op de Bergse Linker Rottekade te verlagen, dit omdat het een woonstraat is en de trottoirs feitelijk te smal zijn. Tevens is er sprake van veel sluipverkeer van en naar het centrum van Rotterdam. Bovendien worden de roeiers op de Rotte begeleid door studenten die langzaam fietsen en soms weinig oog hebben voor het verkeer. Vooral 's avonds zijn ze slecht zichtbaar. Alle reden dus om de snelheid op 30 km te houden.

Op zich is de actie van de gemeente begrijpelijk omdat regelmatig de paaltjes bij de chicanes kapot werden gereden. Dat betekent dus repareren en dat kost geld. Echter, wij hebben als bewonersorganisatie destijds heel bewust aan de gemeente gevraagd om de chicanes aan te leggen. Een lage snelheid stond bij ons voorop. 

 

De enquête

De enquête is uitgezet onder de bewoners via de website van Terbregge Belang gedurende ongeveer anderhalve maand. De enquête is ingevuld door circa 25% van de 300 betalende leden.

De resultaten

Uit de enquête blijkt dat maar liefst 98% van de bewoners van mening is dat er harder wordt gereden dan 30 km/u. Sterker nog, ongeveer 50% van de respondenten is van mening dat er zelfs harder wordt gereden dan 50 km/u! Verder blijkt dat 28% van de respondenten vindt dat chicanes de snelheid beter afremmen dan gewone verkeersdrempels en is bijna 85% van mening is dat de chicanes wederom moeten worden aangebracht.

Overleg met de gemeente

De actie van de gemeente om de chicanes te verwijderen was alleszins begrijpelijk, echter toch staat bij ons de snelheid van het verkeer van het verkeer en de veiligheid voorop. Wij vinden dat de snelheid op ongeveer 30 km/u behoort te liggen. De praktijk leert dat automobilisten zo hard rijden als men "verantwoord" acht en helaas is dit meestal harder dan 30 km/u. Wij zullen met de gemeente overleggen of het toch niet beter is om af en toe schade aan de paaltjes te repareren en de snelheid op 30 km/u te houden?

Verstandig of onverstandig?

Zoals gezegd, de actie van de ambtenaren van de gemeente Rotterdam is alleszins begrijpelijk vanuit kostenoverwegingen. Eén bewoner schreef een brief en de gemeente reageerde door de chicanes te verwijderen. De kosten voor herstel van de paaltjes voerde waarschijnlijk de boventoon. Bij ons als bewonersorganisatie geldt echter de snelheden van het sluipverkeer en het feit dat het hier om een woonstraat gaat. De meerderheid van de bewoners vindt het wenselijk dat chicanes weer worden aangebracht. 

De uitslag van de enquête is hier bijgevoegd (PDF).