Uitspraak Raad van State inzake steigers

Inmiddels heeft de Raad van State uitspraak gedaan, en de bewoners en de gemeente Rotterdam in het ongelijk gesteld. De voorzitter van de Raad van State heeft de gemeente Rotterdam opdracht gegeven de vergunning van rechtswege te verstrekken. Dit komt niet omdat de bewoners geen legitieme en goede punten hadden, maar doordat de gemeente Rotterdam heeft verzuimd in het bestemmingsplan de bestemming voor dit gebied aan te passen aan de nota, die ooit is vastgesteld door de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Door deze omissie in het bestemmingsplan, kon de voorzitter van de Raad van State feitelijk niet anders besluiten en dus is de vergunning van rechtswege verstrekt. Uiteraard hebben wij als bewonersorganisatie onmiddellijk bezwaar aangetekend tegen de van rechtswege verstrekte vergunning.

Ook hebben de bewoners van de Terbregse Rechter Rottekade samen met de bewonersorganisatie, de voorzitter van de Gebiedscommissie verzocht om op 12 mei 2016 in te spreken bij de Rotterdamse gemeenteraad. Dit omdat een locatie als deze is bestempeld als stadsdeelpark ten behoeven van met name dagrecreatie en daarmee totaal ongeschikt is voor het vestigen van 31 aanlegsteigers (die in feite een jachthaven kan betekenen).

Toevallig had ook net leefbaar Rotterdam een nota uitgebracht die luistert naar de naam "Een boost voor de Rotterdamse rivieren". In deze nota wordt aandacht besteed aan met name het groene en recreatieve karakter van de rotte en wordt beschreven dat het karakter uitgebouwd en benut moet worden. Toevallig is dit volkomen in lijn met de wens van de bewoners en de binnen de deelgemeente uitgesproken wens om het stadsdeelpark Terbregse Rechter Rottekade zo groen mogelijk te houden en beschikbaar voor (dag)recreatie. Leefbaar Rotterdam heeft door middel van een amendement gezorgd dat uit het bestemmingsplan Molenlaan en de lage limiet de mogelijkheid tot parkeren uit het bestemmingsplan is geschrapt. Dit amendement is op 12 mei twee de 16 met algemene stemmen (unaniem dus) aangenomen door de volledige gemeenteraad van Rotterdam. Met andere woorden het is onmogelijk om op de Terbregse Rechter Rottekade (het groene Stadsdeelpark) een parkeermogelijkheid te realiseren. Wij denken dat dit ernstige beperking oplevert voor de ondernemer die ter plekke 31 aanlegsteigers wil realiseren. Immers iemand die komt varen, komt met zijn auto en een hoeveelheid proviand en voldoende kleding. Hiervoor is voor betreft het transport een auto noodzakelijk en deze auto moet bij voorkeur geparkeerd worden in de buurt van de boot. Nu dit is met dit amendement wat met algemene stemmen is aangenomen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 12 mei jongstleden onmogelijk geworden. Men kan hoogstens zijn auto rijden tot de plek waar de aanlegsteigers zijn, de auto lossen en de auto vervolgens elders parkeren. Wellicht ziet -met deze beperkingen- de ondernemer af van zijn plannen om daar dik geld te verdienen. Let wel het is nooit de bedoeling van de bewonersorganisatie een ondernemer dwars te zitten en het hem onmogelijk maken geld te verdienen, nee natuurlijk niet, dit moet kunnen, dat wil zeggen echter met dien verstande dat er geen geweld aangedaan aan de groene omgeving en dat rekening gehouden wordt met het milieu, de dagrecreatie en de bewoners van het gebied

Het is dus beslist geen "ondernemertje pesten", maar opkomen voor een groene milieuvriendelijke omgeving die door alle mensen gebruikt kan worden, zoals het een stads deelpark behoort. Een vader moet daar met zijn zoontje willen voetballen en de plek is dus ongeschikt voor het aanleggen van maar liefst 31 aanlegsteigers.

Ook heeft de bewonersorganisatie bezwaar aangetekend bij de gemeente Rotterdam tegen de van rechtswege verstrekte vergunning. Hiertoe moet de bewonersorganisatie verschijnen voor de Algemene Bezwaarschriften Commissie. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid gebeuren in de zomerperiode 2016. De ABC commissie brengt advies uit aan de raad Het is te hopen dat de raad zich goed oriënteert en kennis neemt van onder andere:

  • De Deelgemeentelijke nota: " Bouwen aan een groen Schiebroek";
  • De notitie van leefbaar Rotterdam die luidt: "Een boost voor de Rotterdamse rivieren;
  • De vele brieven en notities van bewoners die absoluut tegen de aanleg zijn van 31 aanlegsteigers en die de omgeving groen willen houden en geschikt voor dagrecreatie.

Tenslotte

Wij als bewonersorganisatie gunnen echt iedere ondernemer een eerlijke boterham en leggen deze ondernemer(s) geen strobreed in de weg. Wij beseffen dat werkgelegenheid ontzettend belangrijk is en daarvoor zijn ondernemers noodzakelijk. Dit kan echter ook te ver gaan, zoals in het geval van aantasting van het Stadsdeelpark Terbregse Rechter Rottekade (en Molenhoek).