Gemeente Rotterdam grijpt in!

Eerder berichtten wij u op deze website dat de Raad van State uitspraak had gedaan over de steigers aan de Terbregse Rechter Rottekade. De vergunning moest van rechtswege worden verstrekt in opdracht van de Raad van State. De gemeente Rotterdam kon dus niet anders dan de vergunning (van rechtswege) verstrekken. Echter, aan het van rechtswege verstrekken van een vergunning zijn voorwaarden verbonden, zo mag de verstrekte vergunning de omgeving geen geweld aandoen. In het geval van de steigers aan de Terbregse Rechter Rottekade is daar wel sprake van. De gevolgen voor de omgeving zijn ontoelaatbaar en ernstig nadelig. De gemeente Rotterdam heeft daarom besloten om de vergunning die oorspronkelijk van rechtswege was verstrekt aan te houden. Er zal eerst op een aantal bezwaren moeten worden ingegaan, alvorens de vergunning daadwerkelijk wordt verstrekt en bekrachtigd. Er is dus sprake van een soort adempauze. Binnen deze periode mag niets gebeuren en mag de exploitant niet aan de slag om de aanlegsteigers te realiseren.