Misschien gebruikmaken van de APV?

Er bestaat in Nederland zoiets als de algemene politie verordening (APV), dat is een set regels die gelden als wet opgesteld om het voor iedereen duidelijk te maken wat wel en wat niet mag op plaatselijk (lees gemeentelijk) niveau. Voor degenen onder ons die niet zo bekend zijn met de gemeentelijke regels zou je kunnen zeggen dat de APV regels bevat omtrent bijvoorbeeld het gedrag op straat, verkoop van goederen (zoals auto's te koop aanbieden), overlastgevend gedrag zoals bijvoorbeeld bij een wijkfeest of een barbecue. Overigens behoren verkeersregels hier niet toe, dit is geregeld in een andere wet (de wegenverkeerswet). Ook geldt dat crimineel gedrag niet hoort in de algemene politieverordening. Dit is geregeld in het Wetboek van Strafrecht.

 

Een ieder kan een beroep doen op de APV met een verzoek tot handhaving. De politie heeft zich te houden aan de regels die opgesteld zijn in de APV. Natuurlijk is het zo dat wij heel terughoudend zullen zijn met het een beroep doen de algemene politieverordening, want dan zet we zaken op scherp. En dat is niet onze bedoeling.

Wij hebben samen met de bewoners van onder andere de Terbregse Rechter Rottekade en de Bergse Linker Rottekade besloten misschien gebruik te gaan maken van de APV. Dit ter voorkoming van misverstanden richting de exploitant van de steigers aan de Terbregse Rechter Rottekade. Wij hebben de exploitant (de heer Voorwinde uit Nunspeet) op de hoogte gesteld van het feit dat wij nauwlettend zullen toezien op een correcte set afspraken die inhoudt dat er voorlopig niets mag gebeuren aan de Terbregse Rechter Rottekade. Mocht dit toch het geval zijn, dan zullen wij een beroep doen op de APV en de politie verzoeken handhavend op te treden. Ook de verantwoordelijke wethouder hebben wij hiervan in kennis gesteld, alsmede het college van burgemeester en wethouders. Natuurlijk is het uiteindelijk de politie, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, die beslist of dat er handhavend opgetreden zal gaan worden. Wij doen slechts de melding.

Laat er geen enkel misverstand over bestaan. Door alle bewoners zijn de steigers in hoge mate ongewenst. Er wordt – helaas – overlast verwacht. Immers booteigenaren zullen een plekje aan de wal zoeken om te recreëren. Misschien is het koudwatervrees, maar het kan beter voorkomen worden. Ook verwachten wij dat er containers zullen komen voor bijvoorbeeld afval.

Kortom, wij hebben besloten om de exploitant op de hoogte te stellen van het feit dat er ontzettend goed wordt opgelet. Een reactie van de exploitant is bij ons nog niet binnen. Wel hebben circa 60 bewoners een handtekening gezet onder brief aan de exploitant. Om redenen van privacy (en de mogelijke juridische aspecten) plaatsen we deze brief hier niet op de website.