Landelijke opschoondag 24 maart

NederlandSchoon e1513678814378 690x399
Op zaterdag 24 maart a.s. is het Landelijke Opschoondag. Wij willen hier graag de aandacht op vestigen, omdat een schone wijk in ons ieder belang is. Heeft u tijd, steek dan u handen uit de mouwen en help mee om Terbregge een beetje schoner te maken. Zie ook de website https://www.supportervanschoon.nl

Op die website staat Terbregge nog niet aangemeld. Wie durft het initiatief te nemen? Of pak op zaterdag gewoon een bezem en veeg de straat voor uw huis schoon. Alle beetjes helpen en vele beetjes helpen nog meer!

Rotterdam Airport wederom aan de orde

RTHA
Het is geruime tijd stil geweest rondom de kwestie Rotterdam Airport. De laatste tijd is er niet zo erg veel nieuws verschenen over deze kwestie. Toch speelt op de achtergrond de discussie nog volop. Er bestaat een Commissie Regionaal Overleg Rotterdam Airport. Deze commissie houdt zich bezig met de kwestie Rotterdam Airport en overleg met bestuurders in Rotterdam en omgeving.

Aan ons als bewonersorganisatie in Terbregge wordt ook gevraagd wat wij van de kwestie Rotterdam Airport vinden. Het bestuur van de bewonersorganisatie heeft dit besproken en is van mening dat Rotterdam Airport door moet gaan op dezelfde weg. Dit betekent geen uitbreiding maar handhaven van de heilige situatie. Veel bewoners maken immers gebruik van het vliegveld in plaats van het kolossale Schiphol. Dit wordt door veel bewoners als een voordeel ervaren.

Lees meer: Rotterdam Airport wederom aan de orde

Behoorlijk goed nieuws!

veenput1, (c) Rob de Keizer
Ooit - begin vijftiger jaren- bevond zich aan de Ommoordseweg, ver weg in het land een plasje met kristal helder water, omzoomd door prachtig riet en bomen en struiken. Het was een klein paradijsje midden in een polderlandschap. Het water was zo helder dat je de bodem kon zien. Bewoners uit omgeving maakte gebruik van het plasje om ‘s zomers heerlijk te zonnen en te zwemmen. Tot op een kwade dag.

Op de polderweg kwamen talloze vrachtwagens aanrijden met zwaar materieel. Ook werd de sloot aan de westzijde gedempt, er werd een dam gebouwd. In het land achter de sloot werd een tijdelijk spoorlijntje aangelegd van enige honderden meters, diep het land in. Bewoners waren verbaasd maar het was in de vijftiger jaren niet de gewoonte om navraag te doen. Niemand wist iets en bewoners dachten dat het wel in orde was. Later werden er talloze kiepwagens aangevoerd, van die kiepwagens, die op rail konden rijden en zijwaarts konden kantelen om de lading eruit te kiepen. Nadat de volledige tijdelijke spoorlijn gereed was, kwamen er wederom talloze vrachtwagens aan met vaten -met naar zo later bleek- zwaar verontreinigd afval vanuit de olie-industrie de vaten werden overgezet in de

Lees meer: Behoorlijk goed nieuws!

Waarom zou ik gaan stemmen?

FOTO BERT0001
Toegegeven het is een vraag die de meeste mensen nog niet echt bezighoudt. Echter de verkiezingen voor de gemeenteraad èn de Gebiedscommissie vinden plaats op 21 maart aanstaande. U kunt daarbij een belangrijke rol spelen ten behoeve van uzelf en andere bewoners. Op 21 maart kunt u namelijk ook stemmen op een groepering die opkomt voor de belangen van bewoners en bestaat uit louter vrijwilligers. De groepering heet BewonersHis!. De groepering heeft al meerdere jaren ervaring in de Gebiedscommissie met twee zetels. Het is de bedoeling om voor de komende jaren met meer zetels plaats te nemen in de Gebiedscommissie. Voor Terbregge kunt u hiervoor stemmen op Bert Wagemans. Hij is reeds 20 jaar vrijwillig bestuurslid van de bewonersorganisatie en heeft meegewerkt aan nodige prestaties voor Terbregge:

Lees meer: Waarom zou ik gaan stemmen?

Terbregge neemt deel aan luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek (LHIS)

Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is het dan toch zover. Binnenkort start Terbregge ook met het luchtmeetnet Hillegersberg - Schiebroek. Dit is een 24 uur per dag meting van de luchtkwaliteit fijn stof PM 2,5, op 5 punten in Terbregge. Het initiatief is gestart met InHillegersberg (Molenlaankwartier & Oud Hillegersberg), daar heeft de bewonersorganisatie bedacht dat het een goede zaak zou zijn om in Hillegersberg-Schiebroek 24/7 de luchtkwaliteit te meten. Bewoners plaatsen een meetapparaat in de tuin. Een keus is gemaakt voor de analyse van fijnstof PM2,5. Fijn stof is een verzamelbegrip en duidt op de zwevende deeltjes in de lucht met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer (PM2,5).

Lees meer: Terbregge neemt deel aan luchtmeetnet Hillegersberg-Schiebroek (LHIS)

Aanpak sanering bodemverontreiniging Ommoordseweg 48

Aanpak sanering Ommoordseweg
In het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de A16 zal het perceel aan de Ommoordseweg 48 door Rijkswaterstaat gesaneerd gaan worden. De grond is jaren geleden vervuild met zuurteer en de verharde puinlaag erboven met asbest. Het saneren zal in het najaar van 2018 geschieden.

Zie als bijlage de brief van Rijkswaterstaat.

Geschiedenis Terbregge 1918-2008

Terbregge1918 2008
In 2018 zal Terbregge's Belang zijn 100 jarige bestaan vieren. Dit zal groots aangepakt gaan worden. In 2008 vierde Terbregge's Belang het 90 jarige bestaan, o.a. met het uitbrengen van een boekje dat een kort overzicht gaf van de geschiedenis vanaf 1918, samengesteld door de Historische Commissie.

Ter gelegenheid van het aanstaande jubileum plaatsen wij een PDV versie van het boekje "Een korte geschiedenis van de geschiedenis van Terbregge's Belang", geschreven door Tom Janse op de website. Klik op deze link.

Oorlogsnotulen ontsloten

Wellicht is het nu niet bekend, echter in de Tweede Wereldoorlog bestond de Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge's Belang reeds. Sinds het jaar 1918 komt de Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge's Belang, op voor de bewoners in Terbregge. Ook in de Tweede Wereldoorlog was de vereniging actief. In de Tweede Wereldoorlog werd ook regelmatig vergaderd. De notulen van jaarvergaderingen zijn miraculeus bewaard gebleven in onze archieven. De notulen van jaarvergaderingen, waren met een kroontjespen, in een keurig A5 schriftje, geschreven. Wij vonden de notulen zo interessant dat we via Nextdoor een vrijwilligster hebben weten te vinden, die zo goed was om de notulen uit te typen. Het zijn maar liefst 60 bladzijden geworden over de periode mei 1939 tot en met November 1976. Uiteraard is Terbregge maar een stipje op de kaart van Nederland en betekent Terbregge in feite niets. Toch zijn de notulen interessant om door te nemen wij hebben als bestuur besloten de notulen te ontsluiten via onze website. De notulen zijn hiermee openbaar en voor iedereen inzichtelijk we denken vooral Rotterdamse historici hiermee een goede zienswijze. Het schriftje zullen we aanbieden aan het gemeentearchief.

Lees meer: Oorlogsnotulen ontsloten

Bergse Linker Rottekade op de schop!

BLRkade
Eigenlijk hadden wij er nog niet op gerekend. Ons was bekend dat de Bergse Linker Rottekade "een keer" zou worden opgehoogd. Wij hadden vernomen dat dit in het jaar 2018 plaats zou gaan vinden. Nu werden wij verrast door een bewonersbrief van de gemeente Rotterdam. Men blijkt reeds op dinsdag 5 september aanstaande te willen beginnen met de eerste fase. De Bergse Linker Rottekade wordt circa 5-10 cm opgehoogd.

Uiteraard hebben wij vragen gesteld aan de gemeente. Met name over de doorgang van het verkeer en uiteraard of bewoners hun woning nog kunnen bereiken. Voor zover nu bekend is in fase één uitsluitend sprake van enige hinder van verkeer. Het zal zeker (verkeers) vertraging opleveren. Dit is wel iets waarmee rekening gehouden moet worden.

 

Lees meer: Bergse Linker Rottekade op de schop!

Een Koninklijke onderscheiding voor een bewoner van de Terbregge

Lintje Jan Verhoeven
Op Woensdag 26 april 2017 is de heer J.M. Verhoeven aangaande verrast met een onderscheiding Lid in orde van Oranje Nassau, voor bewezen diensten gedurende 19 jaar bij de stichting Tot behoud van een mijnenveger de AMS ms Bernisse. *)
De Bernisse is vlak na de oorlog gebouwd in België en heette toen nog de M927-Spa. Als onderdeel van de Marshall hulp heeft het schip vele mijnen voor de kust opgeruimd na de tweede wereldoorlog. Diverse van deze mijnenvegers werden door de VS geleverd om de vele mijnen die nog in de Noordzee dreven snel op te kunnen ruimen.

Lees meer: Een Koninklijke onderscheiding voor een bewoner van de Terbregge

Subcategorieën

 • Steigerproblematiek

  Dit deel van de website bevat alle relevante artikelen die gaan over de geplande aanlegsteigers aan de Terbregse Rechter Rottekade.

  Aantal artikelen:
  3
 • Alles over A16

  Verzameling van alle artikelen over de nieuw aan te leggen A13-16, later omgedoopt tot A16.

  Aantal artikelen:
  11