Aanpak sanering bodemverontreiniging Ommoordseweg 48

Aanpak sanering Ommoordseweg
In het kader van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de A16 zal het perceel aan de Ommoordseweg 48 door Rijkswaterstaat gesaneerd gaan worden. De grond is jaren geleden vervuild met zuurteer en de verharde puinlaag erboven met asbest. Het saneren zal in het najaar van 2018 geschieden.

Zie als bijlage de brief van Rijkswaterstaat.

Geschiedenis Terbregge 1918-2008

Terbregge1918 2008
In 2018 zal Terbregge's Belang zijn 100 jarige bestaan vieren. Dit zal groots aangepakt gaan worden. In 2008 vierde Terbregge's Belang het 90 jarige bestaan, o.a. met het uitbrengen van een boekje dat een kort overzicht gaf van de geschiedenis vanaf 1918, samengesteld door de Historische Commissie.

Ter gelegenheid van het aanstaande jubileum plaatsen wij een PDV versie van het boekje "Een korte geschiedenis van de geschiedenis van Terbregge's Belang", geschreven door Tom Janse op de website. Klik op deze link.

Oorlogsnotulen ontsloten

Wellicht is het nu niet bekend, echter in de Tweede Wereldoorlog bestond de Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge's Belang reeds. Sinds het jaar 1918 komt de Bewonersorganisatie Vereniging Terbregge's Belang, op voor de bewoners in Terbregge. Ook in de Tweede Wereldoorlog was de vereniging actief. In de Tweede Wereldoorlog werd ook regelmatig vergaderd. De notulen van jaarvergaderingen zijn miraculeus bewaard gebleven in onze archieven. De notulen van jaarvergaderingen, waren met een kroontjespen, in een keurig A5 schriftje, geschreven. Wij vonden de notulen zo interessant dat we via Nextdoor een vrijwilligster hebben weten te vinden, die zo goed was om de notulen uit te typen. Het zijn maar liefst 60 bladzijden geworden over de periode mei 1939 tot en met November 1976. Uiteraard is Terbregge maar een stipje op de kaart van Nederland en betekent Terbregge in feite niets. Toch zijn de notulen interessant om door te nemen wij hebben als bestuur besloten de notulen te ontsluiten via onze website. De notulen zijn hiermee openbaar en voor iedereen inzichtelijk we denken vooral Rotterdamse historici hiermee een goede zienswijze. Het schriftje zullen we aanbieden aan het gemeentearchief.

Lees meer: Oorlogsnotulen ontsloten

Bergse Linker Rottekade op de schop!

BLRkade
Eigenlijk hadden wij er nog niet op gerekend. Ons was bekend dat de Bergse Linker Rottekade "een keer" zou worden opgehoogd. Wij hadden vernomen dat dit in het jaar 2018 plaats zou gaan vinden. Nu werden wij verrast door een bewonersbrief van de gemeente Rotterdam. Men blijkt reeds op dinsdag 5 september aanstaande te willen beginnen met de eerste fase. De Bergse Linker Rottekade wordt circa 5-10 cm opgehoogd.

Uiteraard hebben wij vragen gesteld aan de gemeente. Met name over de doorgang van het verkeer en uiteraard of bewoners hun woning nog kunnen bereiken. Voor zover nu bekend is in fase één uitsluitend sprake van enige hinder van verkeer. Het zal zeker (verkeers) vertraging opleveren. Dit is wel iets waarmee rekening gehouden moet worden.

 

Lees meer: Bergse Linker Rottekade op de schop!

Een Koninklijke onderscheiding voor een bewoner van de Terbregge

Lintje Jan Verhoeven
Op Woensdag 26 april 2017 is de heer J.M. Verhoeven aangaande verrast met een onderscheiding Lid in orde van Oranje Nassau, voor bewezen diensten gedurende 19 jaar bij de stichting Tot behoud van een mijnenveger de AMS ms Bernisse. *)
De Bernisse is vlak na de oorlog gebouwd in België en heette toen nog de M927-Spa. Als onderdeel van de Marshall hulp heeft het schip vele mijnen voor de kust opgeruimd na de tweede wereldoorlog. Diverse van deze mijnenvegers werden door de VS geleverd om de vele mijnen die nog in de Noordzee dreven snel op te kunnen ruimen.

Lees meer: Een Koninklijke onderscheiding voor een bewoner van de Terbregge

De foto's van 4 mei staan on-line

dsc 0044 resize
De foto's van de herdenking op 4 mei 2017, wederom gemaakt door Monique Rummenie, staan on-line.

Kijk ook eens op Facebook

FB terbregge
Naast de website beschikt Terbregge's Belang ook over een eigen Facebook pagina en een Twitter account. Neem daar ook eens een kijkje en start met het volgen ervan. Dan bent u altijd meteen op de hoogte als wij iets nieuws publiceren!

Facebook: https://www.facebook.com/TerbreggeBelang/

Twitter: https://twitter.com/terbreggebelang

Natuurlijk kunt u ook de iconen aan de bovenzijde van de website gebruiken.

Een megaproject in Hillegersberg-Schiebroek Terbregge

megaproject in HIS
Toegegeven, op wereldschaal betekent het megaproject in Terbregge helemaal niets. Voor de bewoners van de Bergse Linker Rottekade kan het toch heel ingrijpend zijn. In het jaar 2018 gaat het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de complete sloot achter de woningen, gelegen aan de Bergse Linker Rottekade 0-300, volledig uitbaggeren. Het gaat om circa 3 km sloot, het vernieuwen van duikers en bruggen, het afvoeren of opslaan van het baggermateriaal en wat dies meer zij. Er zijn echter ook consequenties aan deze actie verbonden voor de bewoners. Zo moeten bruggen naar het gebied achter de woningen op een bepaalde hoogte liggen. Ook moeten verstopte en verzakte duikers worden gerepareerd en zal hier en daar de beschoeiing moeten worden hersteld, of zelfs geheel opnieuw worden aangebracht. 

Lees meer: Een megaproject in Hillegersberg-Schiebroek Terbregge

Kunstwerk in de buitenruimte

zuilengras
Wie vanaf Kralingen-Crooswijk de wijk Hillegersberg-Schiebroek binnen rijdt, krijgt niet direct een gevoel whow, waar komen we nu terecht? Sterker nog, het passeren van, eerst, het treinviaduct en vervolgens de A20 doet een onbekende in deze regio meer afschrikken dan welkom heten. Afgezien van de groen-witte badkamertegeltjes waan je je in een Oostblokland met alleen maar grijze kleuren, verlept gras met duiven en duivenpoep.

Lees meer: Kunstwerk in de buitenruimte

Dat klopt toch niet

MDS00054
Dat klopt toch niet. Deze uitspraak of iets soortgelijks horen wij regelmatig als wij publiceren over de geschiedenis van ons buurtschap Terbregge. Ook nu hebben we weer wat informatie vergaard waarvan we wel een en ander weten, maar zeker niet alles. In sommige gevallen hebben we de klok horen luiden, maar weten we niet waar de klepel hangt. We zijn er van overtuigd dat er nog heel veel Terbreggenaren zijn, woonachtig in Terbregge of (ver) daarbuiten, die ons meer informatie kunnen verschaffen.

Lees meer: Dat klopt toch niet

Subcategorieën

 • Steigerproblematiek

  Dit deel van de website bevat alle relevante artikelen die gaan over de geplande aanlegsteigers aan de Terbregse Rechter Rottekade.

  Aantal artikelen:
  3
 • Alles over A16

  Verzameling van alle artikelen over de nieuw aan te leggen A13-16, later omgedoopt tot A16.

  Aantal artikelen:
  11