Uitslag riool-enquête

Uitslag riool enquête Vraag 2De werkgroep riool van Terbregge's belang heeft een enquête gehouden onder de bewoners van de Bergse Linker Rottekade nummer 1 t/m 300. Dit naar aanleiding van de plannen van de gemeente om het riool binnen enkele jaren te gaan verplaatsen naar de achtertuin. In totaal heeft 65% van de huishoudens gereageerd op de enquête.

Lees meer: Uitslag riool-enquête

Milieuzone in centrum Rotterdam

milieuzone rotterdam 1 1 2016 SmallVanaf 1 januari 2016 gaat in het centrum van Rotterdam een milieuzone gelden. Dit betekent dat er een afgebakend gebied is, waar alleen auto's mogen rijden die aan bepaalde uitstooteisen voldoen. Met andere woorden, de huidige milieuzone voor vrachtauto's gaat nu ook gelden voor bestel- en personenauto's.

Wat betekent dit voor u? Als u een auto heeft die niet aan deze uitstooteisen voldoet, dan mag u met deze auto niet meer de milieuzone binnen rijden. Doet u dit toch, dan staat u een boete te wachten. Wilt u weten of uw auto nog wel de milieuzone binnen mag, dan kunt dit checken op website: www.gezonderelucht.nl en doe daar dan de check.

De milieuzone vanaf 1 januari 2016 ligt tussen de A20 en de Maas en tussen de A16 en Schiedam, zoals hieronder te zien is. Ook vallen de Willemsbrug, Maastunnel en de Erasmusbrug onder de milieuzone.

Bewonersorganisaties tekenen bezwaar aan tegen sluiting loketten

Bewonersorganisaties tekenen bezwaar aan tegen sluiting loketten HiSDe stad Rotterdam is van plan om onze stadswinkel aan de Argonautenweg te gaan sluiten. Dit omdat de stad Rotterdam moet bezuinigen. Niet lang geleden heeft de stad aan de gebiedscommissie gevraagd wat er voor wensen waren op het gebied van verbetering van de dienstverlening. De gebiedscommissie adviseerde verruiming van de openingstijden én de mogelijkheid voor een vrij-inloopspreekuur. Op deze manier zou stadswinkel aan de Argonautenweg de drukte kunnen spreiden. De toch al drukbezochte stadwinkel is onlangs nog drukker geworden sinds de sluiting van de stadwinkel in Overschie. Het leidt tot lange wachtrijen voor de verschillende balies. Hoe kan het ook anders in een gebied met ongeveer 50.000 inwoners!Lees meer: Bewonersorganisaties tekenen bezwaar aan tegen sluiting loketten

Wederom een nieuwe column

Machteld is weer in de pen geklommen en verrast ons met een column die gaat over een goed voornemen. U kunt de column hier lezen.

Terbregge's Belang duikt in het riool

Terbregges Belang duikt in het rioolOp de informatieavond van 29 september jongstleden hebben bewoners van de Bergse Linker Rottekade duidelijk laten weten wat zij vinden van het voorstel van de gemeente Rotterdam. De gemeente heeft op deze avond voorgesteld bij het vervangen van het riool deze niet terug te plaatsen in de sloot, maar in de achtertuin. Bewoners waren niet te spreken over deze oplossing en hebben dit duidelijk laten merken op de informatieavond. Tebregge's Belang heeft naar aanleiding hiervan een werkgroep ingesteld die zich bezig zal houden met de vervanging van het riool aan de Bergse Linker Rottekade: werkgroep Riool. De werkgroep bestaat uit 2 bestuursleden van Terbregge's Belang en een aantal actieve bewoners van de Bergse Linker Rottekade. In totaal bestaat de werkgroep uit zo'n 20 personen.

Lees meer: Terbregge's Belang duikt in het riool

Nieuwe column van Machteld

Sinds enkele maanden schrijft Machteld Henzel – in 't Hout op deze website een maandelijkse column over wat haar bezig houdt in relatie met Terbregge. Ook deze maand heeft Machteld weer een leuke column geschreven over de gunfactor. Dat de bezoekers van de website de columns waarderen blijkt wel uit de cijfers: de laatste column is meer dan 1000 keer gelezen. Dus klik snel op de link aan de linkerkant!

Bagger & riolering

Op 29 september jongstleden hield het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard samen met gemeente Rotterdam een informatieavond voor de bewoners van de Bergse Linker Rottekade (nummer 0 tot en met 300). Hieronder een kort verslag van de avond.

Riolering

Gemeente Rotterdam gaat de riolering aan de Bergse Linker Rottekade vervangen. Er zijn lekkages geconstateerd en de gemeente kan op dit moment het vervangen samen laten vallen met het onderhoud dat door het Hoogheemraadschap gedaan wordt. Hierdoor is er minder overlast voor bewoners. Het riool zou theoretisch nog 15 jaar kunnen blijven liggen.

Lees meer: Bagger & riolering

Schieland komt schouwen

Van 15 oktober tot en met 15 november gaat het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard weer schouwen. Het Hoogheemraadschap gaat het "dagelijks onderhoud" schouwen. In de praktijk betekent dit dat er gecontroleerd wordt of de sloten wel goed schoon worden gehouden.

Op Terbregge wordt niet voor alle waterpartijen het dagelijks onderhoud gedaan door gemeente of Hoogheemraadschap. Een deel van de sloten in onze wijk moet door bewoners zelf worden vrijgehouden van overdadige begroeiing en afval. Dit laatste geldt voor onze wijk (hoofdzakelijk) voor de Bergse Linker Rottekade en de Terbregse Rechter Rottekade. Bewoners van deze straten hebben (bijna) allemaal een achtertuin die grenst aan een sloot. De helft van deze sloot dient door de bewoners zelf te worden schoon gehouden, los van of u een huis op koopgrond of op erfpacht heeft. De Rotte (aan de voorzijde) hoeft niet door de bewoners zelf te worden schoongehouden, omdat dit een zogenaamde hoofdwatergang is. Schoonhouden van de Rotte wordt door de gemeente en het Hoogheemraadschap uitgevoerd.

Lees meer: Schieland komt schouwen

Bezoek aan Kirmington, Engeland

in stukje signIn het weekend van 5 september heeft een 12-tal personen een bezoek gebracht aan het plaatsje Kirmington in Lincolnshire.
Zij waren allemaal op de een of andere manier betrokken bij de organisatie van de Manna Herdenking op 2 mei jongstleden.
Toen waren er ongeveer 35 bewoners uit Kirmington onze gast.
De voorzitter van de Parish van Kirmington-Croxton , Terry Marsden, heeft ons toen voor een tegenbezoek uitgenodigd. Een Parish is een soort gemeenteraad.
In Kirmington is men eigenlijk bezeten van alles wat met een Lancaster en Operatie Manna-Chowhound te maken heeft. Vanaf het toenmalige militaire vliegveld Kirmington stegen de Lancasters van het 166e Squadron op. Zoals ook tijdens de voedseldroppings boven Terbregge.

Lees meer: Bezoek aan Kirmington, Engeland

Overleg met Hoogheemraadschap

Het bestuur van Terbregge's Belang heeft als bewonersorganisatie op 16 september een gesprek gehad met de Gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Hier zijn - in het kort - aan ons de volgende mededelingen gedaan:

 1. Er komt een informatieavond voor bewoners Bergse Linker Rottekade 0 – 300. Deze zal plaatsvinden op 29-09 -2015 (zie ook dit artikel);
 2. Het riool dat nu in de bovenste zaksloot ligt is op sommige plaatsen lek en moet worden vernieuwd/vervangen;
 3. Het plan van de Gemeente Rotterdam is het riool nu in de achtertuin van de woningen Bergse Linker Rottekade 0 – 300 te gaan leggen;
 4. Er is nog onvoldoende duidelijkheid ten aanzien van de huurcontracten. Op 29-09 zal er een voorstel aan de bewoners worden gedaan;
 5. In de toekomst moeten bruggen aan bepaalde eisen gaan voldoen Op 29-09 zal dit worden toegelicht en bestaat gelegenheid tot het stellen van vragen over bruggen
 6. Eventuele bebouwing op de rioolputten moet worden weggehaald. Bebouwing mag niet op rioolputten.

Na de informatieavond van 29-09 zal het bestuur bepalen hoe met deze informatie zal worden omgegaan en zullen we bezien welke actie noodzakelijk is. Op deze informatieavond zal er ook informatie verstrekt worden over de baggerwerkzaamheden van de eerste zaksloot en het onderhoud en ophoging van de dijk hiervan.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Bewonersorganisatie vereniging Terbregge's Belang
Bert Wagemans
Secretaris

Subcategorieën

 • Steigerproblematiek

  Dit deel van de website bevat alle relevante artikelen die gaan over de geplande aanlegsteigers aan de Terbregse Rechter Rottekade.

  Aantal artikelen:
  3
 • Alles over A16

  Verzameling van alle artikelen over de nieuw aan te leggen A13-16, later omgedoopt tot A16.

  Aantal artikelen:
  11